Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Beter successen uitventen!

 Verslag  discussie met 2e Kamerlid Michiel Servaes (PvdA) in Almkerk, 23 mei 2016.

Gebroederlijk zaten mensen rondom de lange tafel, met achtergronden van PvdA, Groen-Links, D66 en enkele onafhankelijken. Er werd kritisch gekeken naar de toestand in Nederland en de wereld en hoe de PvdA daarmee omgaat. Er werd geconstateerd dat de PvdA minder fel socialistisch en internationale georiënteerd werd. Het neoliberaal en economisch denken nam toe, de concessiebereid naar rechts werd te groot en de partij verloor de binding met een groot deel van de achterban. In Nederland ontstond angst voor toename van vreemdelingen, Islam en terroristische aanslagen. Middels schijnconstructies worden cao’s en het minimumloon ontdoken. Het MKB en de middenstand raken verzwakt. Veel ZZP-ers zijn de nieuwe dagloners, er is valse concurrentie van goedkope buitenlandse arbeiders en de zekerheid op werk neemt af. We zien toename van oneerlijke verdeling van rijkdom. Superrijken en grote bedrijven ontwijken belasting en brengen hun rijkdommen onder in belastingparadijzen. De huisvesting van de oorspronkelijke Nederlanders met een laag inkomen komt in het gedrang. De gezondheidszorg lijdt onder de bezuinigingen. De mensen zien onvoldoende daadkracht bij regering en parlement om de grote problemen het hoofd te bieden. De mensen keren zich af van de politiek of bewegen zich naar populistisch rechts of uiterst links. We zien in Nederland en andere landen het middenveld leeg lopen.

Michiel zag de problemen in het Midden Oosten ernstig toenemen in 2003, door de illegale Amerikaanse aanval in Irak. Saddam Hoessein werd verdreven, maar de machtsverhouding tussen Soennieten en Sjiieten raakte verstoord. De Sjiitische partij kreeg steun van Iran en de Soennieten van Saoedi-Arabië. Door betrokkenheid van Israël, Palestina, Koerden, Turken, Europese landen en Rusland, zijn zo’n 45 landen betrokken bij de strijd. Isis maakte van barbarij haar handelsmerk. Velen zijn geïmponeerd en sloten zich aan bij de ‘winnaars”. Veel meer mensen werden doodsbang, waardoor ISIS haar macht kon uitbreiden. Michiel is blij met de bescheiden Nederlandse bijdrage aan inperking van ISIS, door bombardementen op hun aanvoerlijnen. Assad in Syrië is veel erger, met het beschadigen van zijn eigen volk, eerst door beschietingen, later met gifgas en toen hem dat onmogelijk werd gemaakt, begon hij explosieve spijkerbommen te gooien, waarmee hij veel doden en gewonden veroorzaakte. Ruim 80% van alle vluchtelingen zijn door Assad op drift geraakt. Door internationaal overleg zal deze oorlog op zijn einde lopen. VN-onderhandelaar de Mistura bracht al enkele wapenstilstanden tot stand. Het uitzichtloze conflict in het voormalige Joegoslavië is ten langen leste immers ook tot een oplossing gekomen. Michiel waarschuwt dat er nog vele kiemen zijn, waaruit nieuwe brandhaarden kunnen opflakkeren.

Het wordt tijd om krachtiger stelling te nemen tegen rechts. Dat moet niet gebeuren vanuit slachtofferschap en om vast te houden aan oude verworvenheden, maar door creatief te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Het wetenschappelijk bureau Wiardi Beckmanstichting en de stichting Max van der Stoel versterken met hun richtlijnen de politieke kwaliteit en onderbouwing. Michiel wijst erop, dat de PvdA het lef had, om de grote economische problemen van Nederland met de VVD aan te pakken, die vorige kabinetten hadden verwaarloosd. Het werd tijd om het land weer stabiel en veilig te maken. We dragen onvoldoende uit, dat de PvdA grote wapenfeiten tot stand heeft gebracht binnen de coalitie, zoals afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, het kinderpardon en de klimaatwet.

Er is veel aandacht nodig om de tweedeling binnen de bevolking tegen te gaan door versterking van de kansarmen en stevig te investeren in succesvolle integratie van vreemdelingen. Nederlandse werknemers worden uit de markt geprijsd en hun collega’s uit armere EU-landen worden soms uitgebuit. Er moet eerlijke vergoeding komen voor hetzelfde werk voor iedereen. De solidariteit met mensen die het moeilijk hebben in binnen- en buitenland moet versterkt worden. Versterking van internationale samenwerking is dringend noodzakelijk. De PvdA wil Europese afspraken over de aanpak van schijnconstructies en malafide uitzendbureaus naar Nederlands voorbeeld. En arbeidsinspecties moeten in Europees verband nauwer samenwerken. Kapitaalvlucht dient afgestopt te worden. We willen middels internationale samenwerking en solidariteit een verdere tweedeling in de maatschappij tegengaan. Zowel internationaal als lokaal is een ‘eigenschalige’ aanpak van het vluchtelingenprobleem nodig. Opvang in de regio lijkt mooi, maar moet dan ruim gefaciliteerd worden. Als er vluchtelingen asiel krijgen, dienen ze in groepen van maximaal 300 personen in de gemeenten opgevangen te worden. De beste oplossingen zien wij mogelijk worden, als landelijk de progressieve samenwerking wordt gezocht, zoals wij dat in Altena al gerealiseerd hebben middels Progressief Altena.

Jos Korthout,
Bestuurslid PvdA-Altena
Promotor Progressief Altena