Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.

Deel dit artikel: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Bezoek aan de Biesbosch

Gepubliceerd:

Op een prachtige donderdagavond bezocht de fractie van Progressief Altena de Biesbosch. Terwijl de avond viel, liepen wij samen met Jeroen van Vliet en Thomas van der Esch van Staatsbosbeheer de stilte tegemoet. Alleen onderbroken door ijsvogeltjes, roofvogels en het gekwetter en geplons van duizenden eenden, zwanen en andere watervogels, praatten we over dit unieke gebied. Waar we zoeken naar de balans tussen mens & natuur, handhaving & beleving en het nut en belang om samen te werken.

Geschreven door

Dit jaar wordt de GR* Parkschap definitief ontbonden en gaan we over naar een nieuwe vorm van samenwerking. Deze meer eigentijdse manier van samenwerking is volgens Staatsbosbeheer van het grootste belang voor het behoud en de ontwikkeling in dit gebied. Actieve betrokkenheid van de gemeenten** is daarbij van cruciaal belang. Dan gaat het niet alleen om het ontwerpen van een goede recreatiezonering voor het gebruik van de Biesbosch, maar ook om zaken als handhaving. Voor het behoud van de natuur, maar ook voor het beleven ervan, zet Progressief Altena zich actief in. 

Dat doen we door de nieuwe samenwerking te bevorderen, de gemeenten te stimuleren actief mee te doen en daarbij hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook blijven we in gesprek met maatschappelijke partners, bewoners en gebruikers van dit unieke gebied in onze gemeente.

* GR: Gemeenschappelijke regeling
** De Biesbosch ligt in de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen

Logo Progressief Altena

Welkom

Welkom op de nieuwe website van Progressief Altena!

Onze website heeft een ander design gekregen. We hopen dat het snel vertrouwd zal zijn. Als je op- of aanmerkingen hebt, schroom niet om een e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres.