Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Christian Alderliesten en Meeuwis Millenaar
Christian Alderliesten en Meeuwis Millenaar

Op bezoek bij Meeuwis Millenaar

Maandagavond werd een afvaardiging van Progressief Altena gastvrij ontvangen op het melkveebedrijf van Meeuwis Millenaar. Onder de boom voor zijn huis werden we meegenomen in de geschiedenis van zijn bedrijf, dat sinds 1420 gevestigd is in ons mooie Altena. Oorspronkelijk begonnen met een zeer gefragmenteerd bedrijf in Drongelen, maar sinds de ruilverkaveling gevestigd aan de Baan in Dussen.

[elementor-template id=”4835″]

Christian Alderliesten en Meeuwis Millenaar

Hoewel Meeuwis gepassioneerd melkveehouder is, beslaat het nog maar een klein percentage van zijn dagelijkse werkzaamheden. Zijn agenda wordt sinds lange tijd gevuld met een veelheid van functies, waarbij de liefde voor de kwaliteit van leven in Altena en daarbuiten min of meer centraal staat.

Hoewel Meeuwis ons had uitgenodigd vanwege berichten van Progressief Altena over natuurinclusief wonen en werken in Altena en berichten in de media over de bloemrijke akkerranden, waren we het al snel eens dat het bezoek geen partijpolitieke lading moest krijgen. Een duurzaam Altena is immers iets dat we in alle verkiezingsprogramma’s terug kunnen vinden! Het gaat erom dat we dit thema raadsbreed moeten omarmen en niet afhankelijk moet zijn welk college er uiteindelijk komt, of er meer of minder invulling aan geven zal worden!

Gemiste kansen

Als wrang voorbeeld geeft Meeuwis aan hoe de huidige colleges prachtige kansen laat liggen op allerlei subsidiegelden. Zo wordt niet langer aanspraak gemaakt op het ‘Groen Blauw Stimuleringskader’, een prachtige subsidieregeling voor aanleg en behoud van landschappelijke en natuurlijke waarden. Vaak verdwijnen deze zeer waardevolle elementen door gebrek aan aandacht en onderhoud, eeuwig zonde!

Meeuwis is voorbereid en vertelt aan de hand van hand-outs waar zijn tijd als gebiedscoördinator van de Agrarische Natuurvereniging AltenaBiesbosch in opgaat, maar vooral ook wat ermee is bereikt en welke ambitie hem drijft. Heel belangrijk in het werk -en we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken- zijn de vrijwilligers, het goud van Altena!

Nogmaals wijst Meeuwis op het belang van samenwerking! Op alle fronten is dit van belang, politiek, ondernemers, burgers, sla de handen ineen want alleen SAMEN kom je ècht duurzaam verder!

De omgeving als leermeester

Foto van Meeuwis Millenaar in een van z'n velden.
Meeuwis Millenaar

Inmiddels lopen we met Meeuwis een ommetje rond zijn bedrijf, want papier is geduldig. Omdat we in de praktijk kunnen zien wat er mogelijk is, wordt het nog véél duidelijker. Trots neemt hij ons mee door zijn bloemenranden op weg naar de zandput. Hier houden we even stil om te genieten van de idyllische omgeving waar enkel de vogels en het gezoem van insecten de stilte verbreekt. Helaas viste Jos zelfs hier een achtergelaten pak vruchtensap tussen de bloeiende distels vandaan… er is nog een wereld te winnen! Vervolgens worden we meegenomen naar het weidevogelperceel van zijn bedrijf. Zo’n 15ha van het bedrijf is ingericht voor akkervogels met name voor kieviten, veldleeuweriken en patrijzen. We worden meegenomen over de vogelakker waar de gewassen een prachtige basis bieden voor zowel de vogels als kleine zoogdieren en insecten.

De zon gaat inmiddels onder en we keren terug naar de boom waar onze avond begon. We drinken nog wat en spreken onze gezamenlijke ambities uit voor een duurzaam Altena.

Meeuwis Millenaar, een belangrijke spil in de transitie waar we als samenleving voor staan. Een man met een missie, een enorm netwerk en gesteund door een grote schare vrijwilligers.

Het was een prachtige, leerzame en gezellige avond bij een van de vele parels die Altena rijk is!

Namens Progressief Altena,

Christian Alderliesten

Deel dit artikel op: