Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Op bezoek bij Trema

Donderdagmiddag 3 februari waren 3 leden van de Programmacommissie (Pieter van Wijk, Herma Geerts en Henk Stapper) en Marloes Hofstede (kandidaat-raadslid) en Mariska Bor op bezoek bij Trema om zich nader te informeren over het maatschappelijk werk in de gemeente Altena. We werden ontvangen door mevrouw Saskia de Vries die in hoofdlijnen schetste hoe Trema te werk gaat.

Geschreven door

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zijn belangrijk om goed zicht te krijgen op waar maatschappelijk werk een bijdrage kan leveren aan de oplossingen van knelpunten. Hier kunnen problemen namelijk vroegtijdig worden gesignaleerd en vervolgens naar oplossingen worden gezocht.

Veel mensen zijn terughoudend om hulp te zoeken bij officiële instanties. Vraag is wel of de kosten in verhouding staan tot de baten. Een evaluatie van een al functionerende ontmoetingsplek kan misschien duidelijk maken hoe effectief deze benadering is en hoeveel mensen men op deze manier bereikt.

Voorbereid op de toekomst?

Het is duidelijk dat Trema een grotere toestroom van hulpvragen niet voldoende aan zal kunnen. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen ten gevolge van Covid die een indicatie kunnen zijn dat meer mensen in de problemen dreigen te komen. In hoeverre de financiële middelen van de gemeente toereikend zijn zal nader moeten worden bekeken.

Ook de politieke wil bij andere partijen speelt hierin een rol. Werk voor de fractie dus. Het was daarom heel nuttig dat bij het gesprek nieuwe kandidaat-raadsleden aanwezig waren, wat bijdraagt aan kortere lijnen tussen bestuur en maatschappelijk werk.

Pieter van Wijk
Penningmeester en voorzitter Programmacommissie