Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Bezuiniging zwembaden moet van tafel

Gepubliceerd: 14 augustus 2016

Te vaak leest Progressief Altena de afgelopen maanden een zinnetje als “de gemeenteraad van Werkendam heeft besloten dat er vanaf 2019 minimaal €.250.000 bezuinigd moet worden op de zwembaden”. Dit besluit werd echter genomen zonder instemming van Progressief Altena. Progressief Altena diende in november 2015 (samen met de CU) juist een amendement in tegen de enorme bezuiniging (42%) op de zwembaden. Van meet af was immers duidelijk dat een dergelijke bezuiniging zou leiden tot sluiting van of Bijtelskil of Werkina. De andere partijen (Lokaalbelang, CDA en SGP) gingen met droge ogen akkoord met de bezuiniging. De toenmalige wethouder van Lokaalbelang wilde al in 2019 één nieuw en goedkoper zwembad gerealiseerd hebben in de gemeente.
Voor Progressief Altena was de enige optie om een onderzoek te doen naar de toekomst van de zwembaden zonder een bezuinigingsclaim vooraf.
Inmiddels blijkt uit het onderzoeksrapport dat onze beide baden in een prima staat zijn en dat de enige manier om de taakstellende bezuiniging daadwerkelijk te realiseren inderdaad sluiting van minimaal één zwembad is. Zowel Progressief Altena als de CU hebben hier tijdens de behandeling van de kadernota in juli j.l. de vingers opgelegd. Op de vraag van Progressief Altena of de coalitiepartijen bereid waren de bezuiniging geheel of gedeeltelijk terug te draaien kwam geen antwoord. Er was door het CDA slechts het verwijt van populistische praat en grootspraak voor de bühne en Lokaalbelang en SGP riepen om het hardst dat de beslissing van sluiting van een zwembad nog niet genomen was. Wellicht hebben ze gelijk, er is immers nog een weg terug, maar als Lokaalbelang, CDA en SGP vasthouden aan de bezuiniging van de 2,5 ton op de zwembaden dan zal er maar één conclusie mogelijk zijn. Een conclusie die er in november 2015 al lag……
In september/oktober a.s. wordt in de raad de finale discussie nav het onderzoek naar de zwembaden gevoerd. Progressief Altena voorspelt dat er krantenkoppen zullen volgen als: “Lokaalbelang en CDA zorgen dat zwembaden open blijven.” We kunnen alleen maar hopen dat de zwemmers in Bijtelskil en Werkina dan nog weten hoe het echt gegaan is, namelijk dat Lokaalbelang, CDA en SGP eerst gezorgd hebben voor heel veel onrust onder de bevolking door het ondoordachte besluit om 2,5 ton te bezuinigen en dat Progressief Altena (en de CU) hier anders in zaten.
Voor Progressief Altena is in ieder geval glashelder: onze beide zwembaden moeten open blijven en daarvoor moet de bezuiniging van 2,5 ton alsnog geheel of gedeeltelijk van tafel.

Deel dit artikel op: