Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Bezuinigingen op Trema?

In 2013 besloten de coalitiepartijen om trapsgewijs te komen tot een bezuiniging op Trema van 100.000 euro in 2016. In het voorjaar van 2014 kwam daar een extra structurele bezuiniging van 70.000 euro bovenop. Progressief Altena heeft zich hier steeds tegen verzet en herhaaldelijk gevraagd aan te geven welke projecten concreet voor dit geld niet meer gedaan zouden worden.

Tot op heden lijken het schrappen van de alarmering en de inlooppunten een zekerheid en zijn de klussendienst en de maaltijdvoorziening een optie. Daarmee worden de door de coalitie gewenste bezuinigingen natuurlijk nooit gehaald. Progressief Altena wil daarom van het college van B&W weten wat er nog meer gaat verdwijnen op het gebied van leefbaarheid, voorzieningen en ondersteuning.

Vele inwoners maken zich grote zorgen over de zorg voor ouderen en de zorg voor jeugd als met ingang van 2015 de decentralisaties jeugdzorg en awbz/wmo een feit zijn. Bezuinigingen op Trema dragen hieraan niet in positieve zin bij. Door te vragen naar de concrete invulling van de bezuinigingen en de effecten daarvan op onze inwoners wil Progressief Altena het college van B&W en de coalitiepartijen met de neus op de feiten drukken.