Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Bijeenkomsten groenstructuurplan gemeente Woudrichem

Gepubliceerd: 1 juni 2015

In het programma van Progressief Altena staat dat we naar de mensen toe willen. Dat is ook opgenomen in het collegeprogramma van Woudrichem. Wethouder Renze Bergsma maakt er werk van. De Klankbordgroep – dorpsraden, milieuorganisaties en individuele bewoners – had voorgesteld om het actualiseren van het groenstructuurplan per kern te bespreken en er goed de tijd voor te nemen. In elke kern is het groen namelijk weer anders. Daar maken mensen hun ommetjes en daar hebben ze bijzondere plekjes die ze mooi willen houden of maken. Het geeft ook de mogelijkheid om te onderzoeken of er een plek aangewezen kan worden waar mensen een boom of struik mogen planten als er een kind is geboren of een dierbare is overleden. Er wordt in juli per kern over gepraat.

De gemeente actualiseert op dit moment samen met een klankbordgroep en BTL Advies B.V. het groenstructuurplan uit 2001. In dit nieuwe groenstructuurplan worden de ambities voor het groen in de dorpen en het buitengebied beschreven. Het groenstructuurplan gaat niet in op afzonderlijke plantsoenen, hondenpoepproblematiek of parkeerruimte, maar bepaalt voor de komende 15 jaar de koers die we opgaan bij renovaties, nieuwe ontwikkelingen en beheer van de openbare ruimte. Ook komt aan de orde hoe onkruid zonder Round-up bestreden kan worden en hoe je het groen beter ecologisch in kunt richten.

Het conceptplan wil de gemeente graag met alle inwoners van Woudrichem bespreken.
• Donderdag 25 juni, gemeentehuis te Woudrichem, voor Oudendijk en Woudrichem
• Maandag 29 juni, de Hoogt te Uitwijk, voor Uitwijk en Waardhuizen
• Dinsdag 30 juni, Het Brabantse Land te Rijswijk, voor Giessen en Rijswijk
• Woensdag 1 juli, ’t Buitenhoff, voor Andel
• Donderdag 2 juli, Het Verlaat in Almkerk, voor Almkerk en Uppel
Tijdens de bijeenkomsten kun je in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en BTL Advies – en natuurlijk met medebewoners – over de groenstructuur en ambities voor het groen in jouw dorp.

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur met een inloop. Vervolgens wordt het plan om 19.45 uur toegelicht door BTL Advies. Om 21.00 uur is het klaar. De plannen zijn te bekijken op www.woudrichem.nl.

Van te voren al met medebewoners naar wensen en ideeën in eigen kern kijken maakt het op de avond zelf veel rijker. De dorpsraad van Giessen / Rijswijk heeft er zelfs al een voorbereidende bewonersvergadering aan gewijd.

Deel dit artikel op: