Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Bijsmaak
Een financiële politieke analyse

Bij het vaststellen van de begroting voor 2022 was duidelijk merkbaar dat er binnen vier maanden weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Met name het voorstel van de drie grootste partijen (CDA, SGP en Altena Lokaal) valt daarbij op. Elk gezin € 50 korting geven op de lokale lasten klinkt natuurlijk sympathiek, maar veel gezinnen hebben die € 50 echt niet nodig en zullen er dus weinig van merken. Voor gezinnen die het wel nodig hebben is € 50 veel te weinig en bovendien zal een aantal helemaal niets krijgen, omdat ze al kwijtschelding van gemeentelijke belastingen hebben. 

Geschreven door

Kees de Waal raadsvergadering Altena College
Kees de Waal

Met die ruim 1,1 miljoen euro hadden we dus betere dingen kunnen doen, bijvoorbeeld wat extra aan de wachtlijsten in de WMO en de jeugdzorg. Uiteindelijk stemden ook de VVD en de PvdT in met het voorstel en waren alleen CU en PA tegen.

Reserve komt te vervallen

Ongeveer eenzelfde verhouding tekende zich af bij ons voorstel om de lege reserve Sociaal Domein aan te vullen. Deze reserve bestaat al een aantal jaren en is bedoeld om de risico’s in het Sociaal Domein af te dekken. 
Die risico’s zijn momenteel misschien nog wel groter dan voorheen, maar college en meerderheid van de raad vinden dat tegenvallers vanaf nu ook wel uit de grote pot (de Algemene reserve) betaald kunnen worden. Het betekent ook dat extra middelen die we vanuit het Rijk voor het Sociaal Domein ontvangen nu in die grote pot verdwijnen.

Het klinkt allemaal alsof het op hetzelfde neerkomt, maar het is in ieder geval een stuk minder flexibel als het gaat om snel reageren op knelpunten als gevolg van de bezuinigingen. Het is ook minder transparant voor de raad waardoor het risico bestaat dat problemen (te) laat in beeld komen.
Helaas kregen wij voor ons voorstel alleen steun van CU en PvdT.

Al met al laat deze begroting toch een nare bijsmaak achter. Op de oorspronkelijke begroting was een overschot van 3,5 miljoen euro. Dat bedrag wordt besteed aan een reserve voor een toekomstige nieuwe haven in Werkendam (2,5 miljoen) en andere soms wat vergezochte doelen.
Daar bovenop komt dus de Sinterklaasactie van 1,1 miljoen in de vorm van € 50 voor alle gezinnen (behalve de meest kwetsbare). Deze miljoenen zijn in flagrante tegenstelling met de bezuinigingen op WMO, jeugdzorg en welzijn.

Het sociale gezicht van Altena?

Voor kwetsbare inwoners zijn er geen presentjes want “het kost toch alweer veel meer dan we begroot hadden”.  
Het idee dat we misschien wel te weinig begroot hadden komt bij een meerderheid van de raad niet op, maar het is een feit dat we in Altena per inwoner minder uitgeven aan het Sociaal Domein dan in vergelijkbare gemeenten.
De komende jaren worden de effecten van de bezuinigingen nog sterker merkbaar voor onze inwoners. Daarbij is de afspraak gemaakt dat er ingegrepen zal worden als er knelpunten ontstaan.
Die afspraak is natuurlijk vaag en rekbaar en het sociale gezicht van Altena zal de komende jaren sterk worden bepaald door de manier waarop die afspraak wordt ingevuld.

Bij Progressief Altena zijn we ons er natuurlijk ook van bewust dat er naast het Sociaal Domein andere belangrijke thema’s zijn, maar er is bij een deel van de politiek een desinteresse merkbaar als het gaat om zaken als zorg en armoedebestrijding. 
Het is electoraal blijkbaar interessanter om de trom te roeren over havens, wegen, sportverenigingen en korting op gemeentelijke belastingen. Het sociaal domein wordt daartegenover gezet als een kostenpost waarop wel bezuinigd kan worden.

Progressief Altena heeft zich de afgelopen jaren zowel in het college als in de raad tegen deze houding verzet. Dat heeft regelmatig een verschil gemaakt, maar zeker niet altijd. Daarom is het zaak dat Progressief Altena groeit en daardoor steeds meer kan betekenen voor alle inwoners van Altena.

Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena

Deel dit artikel op: