Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Boerenerfdag

Gepubliceerd: 17 augustus 2018

Het thema van de Boerenerfdag op 18 augustus is “Puur uit Altena”. Het samenwerkingsverband van ZLTO Altena Biesbosch, ANV Altena Biesbosch en Streekproducenten wil hiermee laten zien (en proeven) wat er allemaal groeit en bloeit in Altena. Een mooie kans op ontmoeting tussen “boeren” en “burgers”. Een ontmoeting die ook bij kan dragen aan meer kennis en begrip voor elkaars standpunten als het gaat om zaken als voedselveiligheid, milieu en natuur.

Geschreven door

Kees de Waal raadsvergadering Altena College
Kees de Waal

Ook voor de politiek kan zo’n ontmoeting leerzaam zijn. Sommige partijen (zoals Progressief Altena) richten vanuit hun idealen de aandacht vaak op zaken zoals mestoverschot, bedreiging van de biodiversiteit en dierenwelzijn.

Dat moeten we vooral blijven doen want er valt nog genoeg te verbeteren, maar we moeten ook oog hebben voor de groeiende wil binnen de agrarische sector om aan diezelfde idealen te werken. Steeds meer (jonge) ondernemers zien in dat we tegen de grenzen aanlopen van wat we van onze planeet mogen vragen en verwachten. Klimaatverandering gaat ook aan Altena niet voorbij, zoals deze zomer maar weer eens blijkt.

Schaalvergroting is geen oplossing

Daarbij is ook het economisch model van steeds verdergaande schaalvergroting een doodlopende weg. Torenhoge investeringen in één gespecialiseerd bedrijf brengen teveel risico’s met zich mee, niet alleen financieel maar ook als het gaat om de gezondheid van mens en dier.
Steeds meer agrariërs zijn dan ook niet gelukkig met het keurslijf van het systeem waaraan ze min of meer gedwongen meedoen. Liever zouden ze naar een meer kleinschalige en ecologisch verantwoorde bedrijfsvorm overschakelen, maar het is voor velen niet eenvoudig om uit het systeem te ontsnappen. Er zijn natuurlijk mooie voorbeelden van biologische bedrijven die ook economisch verantwoord zijn, maar het gaat (te) langzaam.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor ons als consumenten, minder vlees en meer vragen om biologische producten is essentieel als we het systeem willen veranderen.
De overheid probeert krampachtig om binnen het huidige systeem een aantal zaken te reguleren, maar zolang het systeem zelf (met name het aantal dieren) niet wordt aangepakt blijft het dweilen met de kraan open. Dat aanpakken is geen kwestie van de knop omdraaien of de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de agrarische sector leggen. Uiteindelijk hebben we gezamenlijke belangen en we zullen het dus ook samen moeten doen: de agrarische sector, de overheid en de consumenten.

Gezamenlijke belangen

Wet- en regelgeving wordt hoofdzakelijk in Brussel, Den Haag of Den Bosch gemaakt, maar ook in Altena hebben we duidelijke verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om bestemmingsplannen. Progressief Altena is daarbij misschien wel de meest kritische politieke partij. Bescherming van natuur en milieu is immers een van onze kernwaarden en dat gaat niet altijd samen met economische belangen, hoe belangrijk ook. Het is in ieder geval positief dat steeds meer organisaties gaan denken in gezamenlijke belangen in plaats van tegenstellingen. Wij zijn ons er in ieder geval volledig van bewust dat we het systeem niet in ons eentje kunnen veranderen. Want uiteraard geldt ook bij dit onderwerp onze lijfspreuk:
Alleen ga je sneller; Samen kom je verder.

Kees de Waal
Raadslid in Wijk en Aalburg

Deel dit artikel op: