Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Stockfoto van grasmaaier - mensen kunnen groenafval gratis inleveren bij milieustation Hank
Stockfoto van grasmaaier - mensen kunnen groenafval gratis inleveren bij milieustation Hank

Inhaalslag voor burgerparticipatie bij milieustation Hank

Gepubliceerd: 1 december 2020

Een veel breder voorstel voor alle milieustations in Altena kent een onderdeel waarover veel is gezegd: het college heeft voorgesteld om het milieustation in Hank te sluiten.

Dit voornemen heeft veel losgemaakt en geleid tot een breed gedragen petitie. De betrokkenheid bij dit onderwerp was groot en volgens ons een uitgelezen kans om samen met inwoners te kijken naar oplossingen. Tot op heden is dit volgens ons nog te weinig gebeurd, maar dat biedt juist kansen voor de toekomst.

Geschreven door

Christian Alderliesten
Christian Alderliesten

Bij onze peiling naar de huidige situatie in Hank, bleek dat van alle stromen er vooral veel vraag is naar het inleveren van groen (snoei)afval. In de gemeente Stichtse Vecht wordt deze ‘groenfractie’ gratis opgehaald in BigBags (die ook door de gemeente worden uitgegeven). Maar ook voor kleine afvalstromen zijn goede gratis oplossingen te bedenken, zoals het Klein Chemisch Afval (KCA) met de chemokar, het frituurvet bij de lokale supermarkt, medicijnen bij de dokterspraktijk, luiers bij een kinderdagverblijf, etc.

Milieustation Hank

Toegangspoort milieustation Hank
Toegang milieustation Hank

Ook voor het milieustation in Hank kan nog naar een goede bestemming worden gezocht. Omdat snoeiafval en andere stromen gratis kunnen worden ingeleverd, zijn een weegbrug, betaalvoorzieningen en andere aanpassingen niet nodig. Sterker nog: in een goede samenwerking kunnen vrijwilligers er misschien voor zorgen dat het terrein in Hank open kan blijven. Daar kunnen dan 8 stromen van grondstoffen worden ingeleverd en elders in Hank 7: in totaal zijn dit 15 fracties in Hank. Alleen voor betaalde stromen zal men dan moeten uitwijken naar milieustations in Werkendam en Giessen.

Als deze pilot succesvol is, kan deze breder ingezet worden in andere kernen. Wij hebben de wethouder uitgedaagd om mee te denken en zoeken naar deze of andere creatieve en effectieve oplossingen.

Hierbij heeft de wethouder in ieder geval de toezegging al gedaan dat het huidige milieustation voor deze pilot beschikbaar is!
Winst voor de inwoners, de gemeente en het klimaat!

Christian Alderliesten
Raadslid Progressief Altena

Deel dit artikel op: