Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Coalitie Werkendam weigert openbaar debat

Gepubliceerd: 20 juni 2014

“Onfatsoenlijk en ondemocratisch” noemen Corine Verweij van Progressief Altena en Hennie Schermers van de ChristenUnie het wegblijven van de fracties van CDA, Lb en SGP bij de extra vergadering over de geklapte Altena-samenwerking op Personeel en Organisatie. “Natuurlijk, het mag volgens de regels. Maar de coalitiepartijen hadden toch wel het fatsoen kunnen opbrengen om in het openbaar uit te leggen waarom er anders tegen de gang van zaken aangekeken wordt dan wij doen?”

Wat is er aan de hand? De agendering van P&O was eerder al door de coalitie onmogelijk gemaakt door het van de agenda te halen op 22 april. Vervolgens stelden PA en CU schriftelijke vragen om duidelijkheid te krijgen over de pijnpunten die er lagen waardoor de samenwerking tussen Werkendam, Woudrichem en Aalburg in een impasse dreigde te komen. De beantwoording gaf niet de gewenste helderheid maar was voor burgemeester Noordergraaf van Woudrichem wel aanleiding om te reageren dat de Werkendamse raad onjuist was geïnformeerd en dat hij zich gekwetst voelde. Daarop legden PA en CU opnieuw een agenderingsverzoek neer bij de collega raadsleden. Toen daar geen draagvlak voor kwam, werden er mondelinge vragen gesteld in de afgelopen raadsvergadering, waarvan de beantwoording grotendeels uitgesteld werd.

Hierna restte voor CU en PA het beleggen van een extra commissievergadering bestuur waarin met alle partijen gezocht zou gaan worden naar de juiste aanvliegroute en de juiste onderzoeksvragen om de problemen op te lossen, zodat de samenwerking weer vlot getrokken kon worden. Die samenwerking in Altena achten PA en CU namelijk van groot belang.

Om te kunnen vergaderen is echter minimaal de helft van het aantal leden van een commissie nodig. Omdat CDA, Lb en SGP willens en wetens niet kwamen opdagen was er onvoldoende quorum om de vergadering te laten plaatsvinden.

Verweij: “CU en PA vinden dit onbegrijpelijk. De coalitiepartijen hebben in de wandelgangen aangegeven de geklapte samenwerking alleen te willen bespreken in een overleg met de presidia van Woudrichem en Aalburg. Deze geven echter totnogtoe geen gehoor. Bovendien zijn het besloten vergaderingen. Wij vinden dat de discussie in de openbaarheid moet plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk om eerst je eigen rol in de samenwerking helder te hebben, eventuele gemaakte fouten te herstellen en te bepalen waar je met elkaar naar toe wilt. Door geen debat te voeren op de samenwerking P&O krijgt het college van B&W ook geen gelegenheid verantwoording af te leggen.”

Progressief Altena en de ChristenUnie en geven het echter nog niet op, maar alvorens bijvoorbeeld het reeds gemaakte initiatiefvoorstel voor een reactie rechtstreeks naar het College te sturen of opnieuw schriftelijke vragen te stellen, willen ze echter eerst de uitkomsten afwachten van een mogelijke opening die burgemeester Breuer inmiddels geboden heeft. Op 2 juli aanstaande zal een gesprek plaatsvinden tussen enerzijds vertegenwoordigers vanuit alle fracties en anderzijds de ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijken voor het dossier P&O. Daar is volledige openheid van zaken beloofd.

Deel dit artikel op: