Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Nieuw college van start met nieuw bestuursakkoord

Voorpagina van bestuursakkoord.

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd. Zij gaan aan de slag met het bestuursakkoord “SAMEN leven, wonen en werken in vitaal Altena”. Anneloes van Hunnik is de kersverse wethouder voor Progressief Altena. Overigens is Anneloes al zeer ervaren in de politiek, omdat ze 7 jaar Statenlid was in de provincie Zuid-Holland (waarvan 4 jaar fractievoorzitter). In dit bericht vertellen we je over het bestuursakkoord én stelt Anneloes zich voor.

Bestuursakkoord

Voorpagina van bestuursakkoord.
Voorpagina bestuursakkoord

Het nieuwe bestuursakkoord “SAMEN leven, wonen en werken in vitaal Altena” is vastgesteld. Niet alleen de onderwerpen van de coalitiepartijen CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena staan erin, ook de overige partijen hebben punten aangedragen die in het akkoord zijn verwerkt. 

In het akkoord staan de gezamenlijke ambities beschreven, maar ook diverse actuele maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de daaraan gerelateerde prijsontwikkelingen én hoe wij vluchtelingen in Altena willen opvangen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan duurzaamheid, gezondheid, maatwerkoplossingen én de Sociale AltenaCode (Maatschappelijke agenda).

Niet dichtgetimmerd

Wie een gedetailleerde agenda en bijbehorend financieel kader verwacht, komt bedrogen uit. De koers en ambities zijn duidelijk, maar het is geen dichtgetimmerd akkoord. De afgelopen 3 jaar heeft de gemeenteraad bij de plannen gezocht naar zoveel mogelijk steun, het liefst zelfs raadsbreed. Dat is een succesvolle werkwijze gebleken en de gemeenteraad gaat ook in de komende bestuursperiode het akkoord op die manier inkleuren.

Concrete punten

Enkele voor ons belangrijke en concrete punten uit het bestuursakkoord zijn:

 • Het behoud van de identiteit van de kernen èn het landschap.
 • Woningbouw passend bij de kernen.
 • Samen met inwoners werken aan het opzetten van lokale energie-opwek en verduurzaming van de kernen. (Op dit moment zijn de mogelijkheden vanwege netschaarste beperkt, dus kunnen we deze tijd gebruiken om ons goed voor te bereiden)
 • Uitnodigend bestuur, waardoor de kloof tussen inwoner en bestuur wordt verkleind.

Wethouder Anneloes van Hunnik

Anneloes van Hunnik heeft plaatsgenomen in het college op voordracht van Progressief Altena. Als wethouder is zij beschikbaar en dienstbaar voor alle inwoners van Altena. Maar met haar ervaring en persoonlijkheid, zal ze maximaal invulling kunnen geven aan de portefeuille (verantwoordelijkheden) die zijn toebedeeld aan Progressief Altena.

Portefeuille

Als wethouder is Anneloes verantwoordelijk voor (en geeft ze invulling aan):

 • Natuur en landschap, water en milieu
 • Armoedebeleid
 • P-wet
 • Schuldhulpverlening
 • MidZuid
 • Wmo
 • Maatschappelijke agenda (coördinerend)
 • Dierenwelzijn
 • Cultuur en erfgoed
 • Monumenten en archeologie
 • Vluchtelingen en statushouders

Introductie

Portretfoto van Anneloes van Hunnik - wethouder
Anneloes van Hunnik

“Ik ben opgegroeid op het eiland Goeree-Overflakkee. Samen met mijn vrouw en pleegdochter woon ik in Zwijndrecht. Al van jongs af aan word ik gedreven door linkse en groene idealen. Na het behalen van mijn vwo-diploma heb ik ‘sociaal pedagogische hulpverlening’ (tegenwoordig Social Work) gestudeerd in Rotterdam. Vervolgens ben ik aan het werk gegaan als jeugdhulpverlener en heb ik gewerkt binnen verschillende vormen binnen de jeugdhulp.

Gedreven door idealen heb ik op jonge leeftijd kennis gemaakt met de politiek. Sinds 2015 ben ik actief in de provinciale politiek in Zuid-Holland. Eerst als fractielid -en daarna als fractievoorzitter- zet ik mij in voor twee belangrijke onderwerpen: eerlijke volkshuisvesting en een inclusieve provincie. Ik ben ervan overtuigd dat onze sociale idealen ook een groene agenda vormen. Ik vind het dan ook leuk om daarover in gesprek te gaan! Verbinding is voor mij een sleutelwoord.

Waar zet ik me voor in?

In de gemeente Altena ligt een brede portefeuille met verschillende onderwerpen te wachten. Van natuur tot armoede. Van erfgoed tot milieu. Dat kan ik niet alleen. Met elkaar kunnen we Altena nog mooier, socialer en groener maken. Ik heb er veel zin in om aan de slag te gaan. Alle kernen van Altena zijn uniek; daarom zal ik de komende tijd onder meer gebruiken om de gemeente en u beter te leren kennen.

Mijn eerste indruk is positief. Altena kende ik al vanaf het water, maar ik leer nu ook in hoog tempo het land en de inwoners beter kennen. De warmte en hartelijkheid waarmee ik word ontvangen, maken dat ik er nog meer zin in krijg om aan de slag te gaan. Want: samen kom je verder. Ik kijk er ontzettend naar uit om een wethouder voor u allemaal te mogen zijn!

Hartelijke groet,

Anneloes van Hunnik”