Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Creatieve woningbouw mogelijk maken

Ook in Altena zijn er te weinig woningen die passen bij de (lokale) behoefte. Zo zijn er mensen die kleiner willen gaan wonen, maar geen geschikte woning kunnen vinden. De gemeente heeft op dit moment onvoldoende in huis om voor al deze lokale behoeften een actieve, stimulerende rol te nemen.

Geschreven door

Door samen met initiatiefnemers te kijken naar de lokale behoeftes en mogelijkheden, kan ook de gemeente een bijdrage leveren in het oplossen van de woningnood. Daarom hebben we het college opgedragen om de rol van “mogelijkmaker” mee te nemen in de doorontwikkeling van de organisatie.

Onze motie is unaniem aangenomen.

Gerelateerd nieuws