Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Cultuur in gemeentehuis Altena

Op zaterdag 18 en zondag 19 september is in het gemeentehuis de tentoonstelling “Altena in Beeld 2021” gehouden. Beide dagen zijn druk bezocht en tonen aan dat er een potentie en behoefte ligt om het gemeentehuis ook anders te gebruiken dan alleen als plaats om te werken en vergaderen.

Geschreven door

Verschillende politieke partijen waren het niet eens met de zondagopenstelling. Het college reageerde op schriftelijke vragen van de SGP dat het gemeentehuis niet meer op zondag geopend zal worden voor (culturele) activiteiten. 

Maar Progressief Altena ziet deze activiteiten als evenementen. En die zijn -ook in Altena- gewoon op zondag toegestaan. Daarom hebben we -samen met de VVD- een motie ingediend om te vragen om beleid te maken voor de exploitatie van alle gemeentelijke gebouwen met inbegrip van zondag. Met 7 stemmen voor (Progressief Altena en VVD) en de rest tegen, is deze motie verworpen.

Onze motie

Voor
7
Progressief Altena, VVD
Tegen
21
AltenaLokaal, CDA, ChristenUnie, PvdT, SGP

Gerelateerd nieuws