Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Daarom “Één Altena”

In de opiniërende raadsvergadering van Werkendam over de mogelijke fusie tussen Werkendam, Woudrichem en Aalburg heeft Progressief Altena haar huispsycholoog aan het woord gelaten en daarmee de vingers gelegd op de pijn die wij vermoeden bij de tegenstanders van Eén Altena. Nu het op besluitvorming aankomt wil PA u meenemen in de kansen, bedreigingen en twijfelachtige bezwaren die PA Werkendam ziet bij eenwording van het gebied.

De grootste bedreiging is in de optiek van PA gelegen in een ‘nee’ tegen Eén Altena. We gaan dan nl als drie gemeenten door met het verspillen van energie in onderlinge samenwerkingsverbanden die niet echt lopen. Ondertussen bestaat de kans dat de provincie de regie van fusie tussen de drie overneemt, of beroerder nog ……. dat Eén Altena niet doorgaat, maar dat Woudrichem bij Gorinchem gevoegd wordt, Aalburg bij Waalwijk en Werkendam bij Oosterhout. Het eiland Altena zou dan opgesplitst worden. Alles waarin we elkaar eerder wel vonden wordt dan teniet gedaan. Maar erger nog: wat moeten we als gemeenten met allemaal kleine kernen gekoppeld aan een stad?

PA richt de blik veel liever op de kansen die Eén Altena biedt. Eén Altena geeft ons de kans om politiek en ambtelijk een kwalitatief nog beter beleid neer te zetten. Eenduidig naar de inwoners en organisaties in de streek. Wie hebben daar bijvoorbeeld baat bij? Onze sportverenigingen omdat bij gemeentelijke ondersteuning dan alle leden uit de streek meegeteld worden. De automobilisten omdat ze dan niet meer verrast worden door variaties in strooibeleid. Onze zieken omdat er voor de aanrijtijden van de ambulance echt gekozen wordt voor de meest optimale plek in Altena. Bedrijven die op diverse plekken in de streek zitten of die willen verhuizen. Het openbaar onderwijs omdat ze te maken krijgen één lijn, één visie en één punt om aan te verantwoorden. Zorginstellingen die op dit moment t.g.v. de drie decentralisaties vastlopen in hun administratie vanwege de verschillende afspraken in al die kleine gemeenten.

Maar kwalitatief nog beter beleid maak je ook door beleid dat een andere gemeente reeds succesvol ontwikkeld heeft over het hele gebied uit te rollen. Zoals het cultuurbeleid van Woudrichem, het alcoholmatigingsbeleid  in sportkantines van Werkendam of het gemeenschappelijk eigendom van de Wijksche Waard in Aalburg.

Één gemeente Altena biedt ook de kans om de talloze prachtige streek-initiatieven die er zijn verder uit te bouwen. Dat is goed voor onze inwoners. We noemen er een paar. De streekdagen, de Altena tourtocht, de streekmuziekdagen, de kunstroute, de molenstichting, de monumentendag, het liniepadfestival, muziekonderwijs, VVV, ZLTO, ANV, Trema, vluchtelingenwerk. Al die waardevolle initiatieven die nu al gericht zijn op heel Altena hebben straks nog slechts te maken met één beleid en één organisatie voor subsidieaanvragen en ondersteuning. Dat zal hen tijd en getouwtrek schelen. Maar ook levert het achterwege blijven van intergemeentelijk overleg onszelf een besparing op in tijd en energie. Het zou mooi zijn als we die winst straks ten gunste laten komen van al deze parels in de streek.

Met o.a. de uitbouw van al de prachtige streek-initiatieven zetten we Altena ook beter op de kaart. Dat is van belang voor de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein, voor het bedrijfsleven, de boeren en voor het toerisme. Maar ook voor bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de politie omdat een gezamenlijk signaal krachtiger is.

Tot slot ziet PA kansen voor de gemeentepolitiek op zichzelf.  In Woudrichem en Werkendam kunnen de raden de regie terug pakken over de WMO en het minimabeleid. Voor besluitvorming mbt loket Altena wordt immers niet meer verwezen naar de buurgemeente. Voor Woudrichem is er de kans om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren, Aalburg kan af komen van een zwaar versnipperde raad en in Werkendam kan door de meegebrachte andere cultuur uit de raden van de buren het beleid weer kritisch gewogen gaan worden.

Laten we bij dit alles bovendien niet vergeten dat onze eigen ambtenaren jaren geleden al kansen zagen toen ze zich uitspraken voor fusie want dan zouden ze sterker staan in de regio, gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid en als organisatie dichter bij de burgers staan dan externe inhuur ooit zal kunnen.

 

Met zoveel kansen verheugt Progressief Altena zich erop straks te kunnen zeggen dat we als gemeente Altena beschikken over én een goedlopende haven én een prachtige vesting én internationale handel in groen én 3 middelbare scholen én een poppodium én mooie dijklinten én Marianne Vos én de Nieuwe Hollandse Waterlinie én bijzondere natuurgebieden én – vooral!- een heel rijk verenigingsleven. Een gebied waar we van noord naar zuid, van oost naar west trots op zijn.

 

Maar die grotere afstand tot het gemeentehuis en het gemeentebestuur dan, zult u wellicht zeggen. Laten we wel wezen. Die drie gemeentehuizen met hun servicebalies kunnen we toch gewoon open houden? En we kunnen als raad op wisselende locaties gaan vergaderen. Laten we ons als raadsleden bovendien geen illusies maken. We kennen de mensen in de dorpskern waar we woonachtig zijn, maar wees nu eens eerlijk, hoeveel mensen kent u daadwerkelijk in de andere vier kernen? En hoe vaak wordt u door hen benaderd? Persoonlijk bedoel ik dan. Digitaal gebeurt dat met grote regelmaat. Juist die digitalisering maakt dat de afstand tussen enerzijds de inwoners en anderzijds de bewoners van het gemeentehuis steeds verder kan en zal verkleinen.

Of een ander bezwaar: de mogelijke hogere kosten. Als we hierop sturen door bijvoorbeeld geen tussenlagen in het management in te bouwen en door niet voor het hele gebied van ieder van de drie gemeenten alleen het beste uit te rollen, dan moet dit te vermijden zijn. Als we scherp sturen zou zelfs een verlaging van kosten tot de mogelijkheden kunnen behoren en zien inwoners van de gemeente Werkendam hun lokale lasten – nu de hoogste van West-Brabant – wellicht zelfs dalen.

En de identiteit van de kernen dan, hoor ik u denken. Wat denken we op het gemeentehuis eigenlijk wel? Dat dorpen hun identiteit af laten hangen van de gemeente waar ze onder vallen. Ben je nou mal? Die identiteit maken de dorpen zelf. Of ze nu gemeente Werkendam of gemeente Altena heten, aan hun samenleven met elkaar zal echt niks wijzigen. Als de grootste groep zegt dat de winkels ergens op zondag dicht moeten blijven, dan gaat dat echt wel gebeuren. En als men ergens anders vindt dat er op zondag best een festival kan zijn, dan zal dat ook wel doorgaan. Dat doe je toch met elkaar? Met respect voor de ander? Verschil mag er toch wezen? Dat is niet anders nu de 21 kernen nu nog gemeente Aalburg, Woudrichem en Werkendam zijn.

 

Om kort te gaan: Progressief Altena in Werkendam gaat voor één gemeente in Altena en de weg daar naartoe willen we graag samen met Woudrichem en Aalburg afleggen. Dan is voor iedereen de meeste winst te behalen.