Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

De gaskraan moet ook in Brabant dicht!

Gepubliceerd: 25 november 2018

Weinig Brabanders weten dat er in Brabant aardgas wordt gewonnen. Minister Wiebes (VVD) gaf recentelijk zelfs toestemming om de gaswinning in Brabant op te voeren. Uit het gasveld Waalwijk-Noord, wat is gelegen onder het grondgebied van de gemeenten Waalwijk, Heusden en Aalburg, mag de komende jaren méér gas worden gewonnen. Net als uit gasveld Loon op Zand. Energiebedrijf Vermilion boort de komende jaren zelfs een nieuw gasveld in Tilburg-Noord aan. In tegenstelling tot in Groningen gaat de gaskraan in Brabant dus verder open. Net als Progressief Altena is de provincie Noord-Brabant tegenstander van meer gaswinning in Brabant.

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena
gaskraan

Wij vinden het vreemd dat er meer gas mag worden gewonnen in Brabant. Allereerst omdat Nederland de klimaatdoelen van Parijs wil halen en inzet op écht duurzame energie. We beginnen de negatieve effecten van de klimaatverandering de laatste jaren ook in Brabant te merken. Veel vaker is er sprake van noodweer en wateroverlast of, zoals afgelopen zomer, van grote droogte. Met alle overlast en (economische) schade van dien. Door voor duurzamere energiebronnen te kiezen, willen en kunnen we het tij keren.

Hoewel gas relatief schoon is, komt er wel degelijk CO2 vrij. Daarnaast zorgt de winning van gas voor milieuschade (zie Groningen) en onrust in de omgeving. Wat ons betreft breidden we de gaswinning in Nederland dus niet uit, maar bouwen we die af. De Brabanders moeten hun huis echter wel kunnen blijven verwarmen en er is energie nodig om de economie te laten draaien. En het moet ook nog betaalbaar blijven. Gelukkig is dit mogelijk, door van de energietransitie een kans te maken voor álle Brabanders.

Meer duurzaamheid, minder (Brabants) gas

Vrijdag 28 september jl. hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met de plaatsing van 28 windturbines langs de A16. Deze turbines komen tussen de Belgische grens en het Hollands Diep, in de gemeenten Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk te staan. Met deze windturbines, en andere turbines die er de laatste jaren zijn bijgekomen, zet Brabant een belangrijke stap in de energietransitie. Daarbij heeft de provincie afgedwongen dat 25% van de opbrengst van de windturbines naar de omgeving gaat. Omwonenden gaan daardoor financieel meeprofiteren van de winst. Ook als het gaat om andere vormen van opwekking van duurzame energie vinden we dat de omgeving mee dient te profiteren. Dat is nu bij de gaswinning niet het geval.

Daarnaast vinden we dat er veel meer zonnepanelen in Brabant moeten komen. Daarom stimuleren we dat er meer zonnepanelen op daken van bedrijven, sportclubs en stallen komen. Omdat we iedereen mee willen laten profiteren van de energietransitie heeft de provincie het financieel mogelijk gemaakt dat inwoners in een aantal gemeenten in Zuidoost-Brabant via de gemeente zonnepanelen kunnen laten installeren, die ze niet direct hoeven te betalen maar in een aantal jaren terugbetalen. De huishoudens die deelnemen hebben én geen hoge voorinvesteringskosten én direct een lagere energierekening én de installatie en het onderhoud van de panelen wordt goed geregeld. We willen dat een dergelijke regeling ook in Altena en andere Brabantse gemeenten wordt ingevoerd. Ook in Altena worden er overigens al concrete stappen gezet in de energietransitie. Inwoners kunnen sinds kort meedoen aan Altena Nieuwe Energie. Deze coöperatie maakt deel uit van een collectief (samenom.nl).

Gasnetwerk niet afgeschreven

Ook vinden we het belangrijk om onderzoek te doen naar het hergebruik van het enorme (en kostbare) Nederlandse gasnetwerk, bijvoorbeeld voor de distributie van het schone waterstof als alternatief voor gas. Tevens investeert de provincie samen met een aantal gemeenten (o.a. Tilburg, Breda en Helmond) en BrabantWater fors in geothermie. Dit betreft het gebruik van diepe aardwarmte, die in de vorm van warm water kan worden opgepompt en wordt gebruikt om schone en goedkope energie op te wekken.

Voor ons is het duidelijk dat de uitbreiding van de gaswinning in Brabant nergens voor nodig is. Wij willen ons klimaat redden, zetten daarom in op echt duurzame energie én willen zoveel mogelijk Brabanders mee laten profiteren van de energietransitie. Wij kiezen niet voor de energie van het verleden, maar voor de energie van de toekomst!

Paula Jorritsma is lijsttrekker van Progressief Altena
Arend Meijer is fractievoorzitter van D66 Brabant
Hagar Roijackers is lijsttrekker van GroenLinks Brabant
Stijn Smeulders in lijsttrekker van de PvdA Brabant

Deel dit artikel op: