Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

De pijn van Lokaalbelang en SGP mbt één Altena

Uitgesproken in de raadsvergadering van Werkendam over de fusie tussen Werkendam, Woudrichem en Aalburg

 

Progressief Altena heeft het makkelijk in het debat over één Altena. Samen met onze PA-collega’s in Woudrichem en Aalburg zijn we al heel lang helder: wij gaan voor één Altena en liefst zo snel mogelijk. Op de grens van Aalburg. Werkendam en Woudrichem plaatste Progressief Altena in maart 2014 al symbolisch een grenspaal ter herinnering aan de drie gemeenten die er ooit waren. De 455 pagina’s aan rapporten van afgelopen jaren hadden voor ons geen extra meerwaardeonderzoek van 53 pagina’s meer nodig. Aanwijzingen voor een bestuurlijke fusie als beste optie zijn helder. En natuurlijk willen we dat proces zelf ter hand nemen. Dan kunnen we in de aanloop ook sturen op de eigenheid van de kernen, op korte lijnen en herkenbaarheid en op structurele besparing op bedrijfsvoeringlasten.

 

PA heeft het makkelijk. Maar we hebben te doen met Lokaalbelang en de SGP. En tot voorkort ook met het CDA, maar die hebben inmiddels het licht gezien.

Een lastig pakket voor Lb en SGP nu het meerwaardeonderzoek niet of nauwelijks aanknopingpunten biedt om nee te zeggen tegen een fusie. Wat een dilemma. Wat zal de toekomst hen gaan brengen? Waar staan ze? Wat moeten ze? Hun radeloosheid is bijna voelbaar.

Als invoelende partij hebben we onze huispsycholoog geraadpleegd. Die wees ons op de volgende pijn – mss zelfs angst – bij Lb en SGP:

 

Op een begroting van 57 miljoen 24 miljoen voor accommodaties en andere voorzieningen. Dus mfa’s, dorpshuizen, sportvelden en kunstgras. Allemaal stokpaardjes van Lb. Zal dat bij een fusie wel overeind blijven?

Christelijke waarden zijn voor de SGP een groot goed. Zal daar bij een fusie wel voldoende oor en oog voor zijn als “het wereldse” Woudrichem zich stevig gaan roeren?

Lb is nu veruit de grootste partij. Maar wat gaan de huidige lokale partijen doen in de buurgemeenten? Sluiten die zich bij Lb aan? Gaan de gelederen zich sluiten? Of worden meerdere lokale partijen gevormd en valt Lb mss wel uit elkaar? Willen alle lokalo’s dezelfde kant op? Of gaat Lb zich wewer aansluiten bij de VVD?

Wat blijft er van de SGP over bij een fusie? In Woudrichem is deze partij niet vertegenwoordigd en sluit de kleur van de Aalburgse SGP wel goed aan bij die van de Werkendamse?

Lb gaat echt voor het LOKALE BELANG. Het belang dus van Werkendam, Sleeuwijk, Nieuwendijk, Hank en Dussen. Maar heeft een partij die zich richt op lokale belangen straks überhaupt nog wel bestaansrecht. Immers lokale belangen van 5 kernen zijn nog te overzien. Straks zijn er echter 17 kernen.

Wat gebeurt er met de SGP als de Aalburgse tak zich uit blijft spreken tegen fusie in Altena en de Werkendamse afdeling er na rijp beraad toch in mee zou gaan? Is deze partij dan in staat in één Altena de gelederen gesloten te houden?

Lb heeft een achterstand tov de andere partijen hier in de raad. Die hebben allang contacten gelegd met geloofsgenoten in de andere gemeenten. Lb moet daaraan nog beginnen. Zullen ze die achterstand nog in kunnen halen?

Ondanks drie zetels in de raad heeft de SGP in Werkendam al vele jaren een wethouder geleverd. Ook Aalburg telt een SGP-wethouder. Maar hoe zal het straks in één Altena zijn? Zal er wel überhaupt plaats zijn voor een  SGP wethouder?

 

Kortom, onze huispsycholoog wees ons op veel pijn en twijfels over de eigen positie van Lokaalbelang en SGP. Wij kunnen ons die voorstellen en PA is blij niet in uw schoenen te staan. PA kan alleen maar hopen dat u boven zichzelf uit zult stijgen en zult gaan voor het belang van (de inwoners van) Altena. U kunt daarbij het volgende nog overwegen:

Lb hef jezelf op: jullie lokale doelen zijn behaald, wees tevreden.

SGP: ga de fusieverkiezingen in met een vrouwelijke lijsttrekker, die levert ongetwijfeld aanhang op in Woudrichem.