Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

De steentijd hield niet op omdat er geen stenen meer waren, maar omdat werd ingezien dat je beter andere materialen kunt gebruiken

Zondag 21 september liep ik mee in de Climate March in Amsterdam, samen met duizenden andere ongeruste mensen. Tegelijkertijd liepen er in 160 andere wereldsteden honderdduizenden mensen. De stichting AVAAZ heeft via internet meer dan 2 miljoen adhesiebetuigingen verzameld. Hier werd een krachtig signaal afgegeven aan de wereldleiders die dinsdag 23 sept. in New York bijeenkomen voor bespreking van de klimaatverandering.
Al vele jaren is bekend dat het niet goed gaat. We stoten te veel broeikasgassen uit, waardoor de planeet opwarmt. Dat heeft desastreuze gevolgen. Al vele jaren slagen we er niet in om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Freek de Jonge zei: “Ik dacht dat mensen niet meer demonstreerden. Maar jullie zijn er!”Zie PClimateMarchNL en pic.twitter.com/ArjI6bMOKK

We maken ons elke dag druk om het weer. Is het lekker om naar buiten te gaan. Moet ik een jas aan, of kan ik op een terras? Als het een poos koud is, geloven we geen snars meer van onheilsprofeten die zeggen dat het steeds warmer wordt. Als het een poosje warm is, dan schrijven we dat toe aan het toeval. Maar aan de dagelijkse weersomstandigheden kunnen we niet zomaar conclusies verbinden. Het weer doet zich vaak grillig voor. Het hangt af van zeer veel omstandigheden zoals warmte, wind, vochtigheidsgraad, straalstromen, bewolking, neerslag, en zo meer. Zij zorgen elk moment voor een tijdelijk atmosferisch toestandsbeeld. Het weer kan meevallen of tegenvallen, maar zegt niets over de opwarming van de aarde. De graad van opwarming is bepalend voor de gesteldheid van de gehele aarde op de lange termijn. De dagelijkse uitgebreide beschouwing met subjectieve opmerkingen over ‘mooi weer’ en ‘slecht weer’ zijn in dit grote verband absoluut van ondergeschikt belang. Het is heel betrekkelijk om te spreken van mooi weer. Een boer zal het ene moment gebaat zijn bij regen en een op een ander moment van droogte. Een beginnend zeiler zal liever niet al te veel wind hebben en een geoefende kite-surfer wil misschien wel stormwind. Een toerist, zeeman, stratenmaker, kantoormedewerker, hulpverlener of een molenaar zullen ieder hun eigen kijk hebben op wat voor weer ze het liefste hebben. Maar met smeltende ijskappen, ontdooiende permafrost, verhevigde neerslag, toenemende kans op tornado’s en overstromingen van lage gebieden zal niemand blij zijn. Een klimaatanalyse gebaseerd op wetenschappelijke lange termijn metingen is voor ons allemaal van enorm belang. Het kan ons aansporen om daadwerkelijk te stoppen met fossiele brandstoffen, ontwikkelen van zon- en windenergie en verduurzamen van de samenleving. Freek de Jonge drong er bij de Klimaatmars in Amsterdam op aan, om minstens eenmaal per week een klimaatbericht uit te zenden.

Als we willen dat wij, onze kinderen en kleinkinderen ook nog veilig kunnen wonen op deze aarde, zal het nodig zijn, dat we deze problemen voortvarend aanpakken. We moeten ophouden met de kop in het zand te steken. Dit is een kwestie die niet alleen wereldleiders of landsbestuurders aangaat. Klimaatverandering gaat ons allen aan. Ook lokale bestuurders, volksvertegenwoordigers en zelfs alle burgers dienen zich de klimaatproblematiek aan te trekken.

We weten dat we niet al te voortvarende maatregelen hoeven te verwachten van de regeringsleiders. Ze lijken machtig, maar zijn dat niet. Ze lopen aan de leiband van machtige olieconcerns en multinationals. Zij hebben een kortzichtig winstoogmerk en hebben geen wijze lange termijn visie.
Maar de wetenschappers zijn het erover eens dat het 1 minuut voor twaalf is, …. als het al niet kwart over twaalf is. We moeten ogenblikkelijk ophouden met het uit de grond halen van de laatste restjes fossiele brandstof. We moeten zeker niet de ondergrond nog verder vergiftigen om de laatste beetjes schaliegas eruit te wringen. We moeten absoluut niet opnieuw met kernenergie aan de gang.
Alle energie is direct of indirect afkomstig van de zon. Elke dag straalt de zon een veelvoud aan energie naar ons toe, van wat wij nodig hebben. Alle energie die wij nodig hebben is er al. We moeten alleen versneld investeren om deze energie te kunnen benutten d.m.v. zonne-cellen, windmolens, getijdenturbines etcetera.
We mogen in het Land van Altena hierbij niet achterblijven.
Wordt lid van Decab, (Duurzame Energie Coöperatief Altena Biesbosch). Zie www.decab.org Decab zet zich in voor méér productie en gebruik van duurzame energie in het gebied Altena Biesbosch en voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken om bij te dragen aan een beter klimaat. Er kan duurzame energie worden opgewekt op daken, braakliggende stukken grond en in geluidsschermen. Decab wil mensen ondersteunen die hiermee aan de slag willen en meedenken met distribueren. Dat gaat helaas nog veel te traag en te moeizaam. Maar als velen van ons aanhaken, wordt de armslag groter. Verder dienen we voort te gaan met energiezuinige apparaten, isoleren en duurzaam produceren en consumeren.

Jos Korthout