Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Debatavond
Landschap en Landbouw

Stockfoto landbouw koeien in de wei

Op 20 februari 2020 organiseert Progressief Altena een debatavond over landschap en landbouw op de Campus in Almkerk. Drie deskundigen leiden het gesprek in en gaan met belangstellenden in gesprek over vragen rondom landschap, bodemgebruik en voedselproductie.

Geschreven door

De gemeente Altena is de grootste landelijke gemeente in Brabant. Op ons landschap hebben agrariërs een breed gewaardeerde gezichtsbepalende invloed. De voedselproductie geeft echter belasting van bodem en landschap en voedt de discussie over stikstofnormen en ‘verdozing’ van het landschap. Welke initiatieven zijn nodig om de impact van landbouw op het landschap in balans brengen met een gezonde en leefomgeving?

De landbouw plaatst ons kortom voor nieuwe vragen en onderlinge afhankelijkheden maken oplossingen complex: het vraagt verandering van iedereen. Hoe kan de gemeente een bijdrage leveren aan de transitie naar een toekomstbestendige landbouw? Wat hebben boeren nodig om hun bedrijfsvoering minder belastend en economische rendabel te maken? Wat staat betrokkenen in de weg om een deel van de oplossing te kunnen zijn? Wat zijn de speerpunten van natuurverenigingen in de veranderagenda? Welke kansen bieden nieuwe afspraken tussen het Rijk en Provincies over het stikstofbeleid? Hoe komen we in Altena van de huidige naar de nieuwe situatie?

Laten we daarom eens stilstaan bij landschap en landbouw met drie deskundigen.

Progressief Altena wil de samenhang van behoeften, knelpunten en mogelijkheden voor toekomstbestendige landbouw beter in beeld brengen. Primair voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en economische perspectieven voor de boeren. Tevens willen we de gemeente in toeristisch opzicht nog aantrekkelijker maken. Daarom organiseren we een debatavond over het landschap en de landbouw in de gemeente Altena. U bent van harte welkom!

Programma

19.30 Inloop met koffie
20.00 Welkom door Arend Koekkoek, campus Almkerk
20.05 Inventarisatie van behoeften en knelpunten
20.20 Corné Nouws
20.35 Meeuwis Millenaar
20.50 Arend Meijer
21.10 Paneldiscussie
21.45 Afsluiting, conclusies en vervolg
21.50 – 22.15 Informele afsluiting met een drankje
Info:
Datum: 20 februari 2020 Tijd: 19.30 – 22.15.
Locatie: Campus Almkerk, Laagt 16, 4286 LV Almkerk
Organisatie: Maarten de Winter (0650819705), info@maartendewinter.nl

Korte aankondiging

Kom donderdagavond 20 februari om half acht naar de debatavond Landschap en Landbouw op de Campus in Almkerk.
Progressief Altena wil de samenhang van behoeften, knelpunten en mogelijkheden rondom landschap en landbouw samenhangend in beeld brengen. Primair voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners, maar ook vanuit een oogpunt van duurzaamheid. Tevens willen we de gemeente in toeristisch opzicht nog aantrekkelijker te maken. Daarvoor brengen we kennis en netwerken bij elkaar. Corné Nouws, Meeuwis Millenaar en Arend Meijer (agrarisch ondernemer, ANV en PS Brabant) geven hun visie en ook jouw mening krijgt een podium.

Gerelateerd nieuws