Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Debatavond over mobiliteit in Altena

Op 7 november organiseert Progressief Altena een debatavond over mobiliteit in de Oude Nutszaal in Werkendam. Twee deskundigen leiden het gesprek in en gaan met belangstellenden in gesprek over vragen rondom huidige en toekomstige mobiliteit.

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena

De gemeente Altena is de grootste landelijke gemeente in Brabant. Leven en werk van bewoners vereisen mobiliteit. Hoe komen we waar we naartoe willen en weer thuis? Wat vindt u van bijvoorbeeld de informatie over veerdiensten, de regulering van verkeersstromen in dorpskernen en het openbaar vervoer? Welke kansen bieden nieuwe mogelijkheden zoals elektrisch rijden, fietsverkeer met hoge snelheidsfietspaden, OV fietsen en deelauto’s? Hoe komen we van de huidige naar de nieuwe situatie? Laten we eens stilstaan bij onze mobiliteit!
De deskundige Ruud Hornman is Lector smart mobility aan de Breda University of Applied Sciences. Stijn Smeulders is fractievoorzitter van de PvdA fractie in Provinciale Staten Brabant.

Progressief Altena wil de mobiliteitsbehoeften, knelpunten en mogelijkheden meer in samenhang in beeld brengen. Primair voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners, maar ook vanuit een oogpunt van duurzaamheid en om de gemeente in toeristisch opzicht nog aantrekkelijker te maken. Daarom organiseren we een debatavond over mobiliteit in Altena. U bent van harte welkom!

Programma

19.30 inloop met koffie
20.00 Inventarisatie huidige behoeften en knelpunten
20.20 Ruud Hornman: mogelijkheden
20.40 Stijn Smeulders: provinciaal beleid
21.00 Paneldiscussie met o.a. Ruud Hornman en Stijn Smeulders
21.45 Afsluiting, conclusies en vervolg
21.50 – 22.15 informele afsluiting met een drankje

Info

Datum: 7 november 2019 Tijd: 20.00-22.15 Locatie: Van Lopik Partycentrum (vh de oude Nutszaal), Hoogstraat 32, Werkendam