Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Bedrijvigheid in buitengebied
Wormenkwekerij voedingsbodem voor discussie

Gepubliceerd: 7 mei 2021

We hebben in de media kunnen lezen dat de ‘wormenkwekerij’ aan de Provincialeweg Noord* in Almkerk graag wil uitbreiden. *Velen zullen deze weg trouwens beter kennen als de ‘Uppelse dijk’. Omwonenden van het bedrijf maken zich grote zorgen over deze uitbreiding. Daarom hebben ze een brief gestuurd aan de gemeenteraad en sommigen hebben ingesproken tijdens onze fractievergadering.

Geschreven door

Christian Alderliesten
Christian Alderliesten

De wormenkwekerij is sinds de oprichting fors gegroeid, maar daarmee ook de belasting op de omgeving. Soms leidt dit in de huidige situatie al tot overlast. Omwonenden vrezen dat dit alleen maar toeneemt, naarmate het bedrijf de mogelijkheid krijgt om op de huidige locatie nog groter te worden.

Dienstverlening

Wormenkwekerij
Wormenkwekerij gevestigd aan Provincialeweg Noord (“Uppelse dijk“)

Verschillende mensen uit de omgeving hebben -nog voordat de uitbreidingsplannen bekend waren- al contact gezocht met de gemeente met vragen en overlastmeldingen. Tijdens deze contacten hebben zij weinig geruststellende reacties gekregen. En dit is niet verbeterd sinds de plannen bekend zijn; sindsdien verwijst de gemeente ze namelijk door naar de ondernemer… 😓 de bal ligt immers bij de initiatiefnemer.

Procedure-technisch is dit wellicht juist, maar het zou fijner zijn wanneer vragen van (ongeruste) inwoners op een wat meer empathische wijze zouden worden behandeld.
Niet iedereen weet hoe planologische procedures in elkaar zitten en ‘hoe’ en ‘wanneer’ een plan juridisch tot stand komt. Wat zijn bijvoorbeeld de rechten van belanghebbenden? Wanneer is inspraak mogelijk en wanneer kunnen zienswijzen worden ingediend? (Wanneer) wordt het in de gemeenteraad besproken? Hoe kunnen bezwaar- en beroepprocedures worden ingesteld? En ga zo maar door.

De gemeente zou in onze ogen -als eerste aanspreekpunt van de ongeruste inwoner en als hoeder van het algemeen belang- juist een meer begripvolle en ondersteunende rol aan moeten nemen.

Uitbreiding van de wormenkwekerij

Als we de media mogen geloven, dan is de uitbreiding slechts een kwestie van tijd. Maar klopt dat wel? Is het überhaupt logisch om zo’n grote locatie te laten groeien aan een kleinschalig dijklint? Een dergelijk groot bedrijf brengt veel en zware transportbewegingen met zich mee. Over dezelfde weg fietsen dagelijks grote groepen scholieren tussen Almkerk en Sleeuwijk.

Rol van de gemeenteraad

Gesloten verklaring vrachtwagens toegangsweg wormenkwekerij
In de huidige situatie geldt al een gesloten-verklaring uitgezonderd bestemmingsverkeer. Deze dijk is een belangrijke fietsroute naar Sleeuwijk.

De huidige onderneming heeft binnen het bestemmingsplan de grenzen van haar mogelijkheden bereikt. Wil het bedrijf verder kunnen uitbreiden, dan is dus een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dat betekent dat de gemeenteraad zich te zijner tijd zal moeten uitspreken vóór of tegen de uitbreiding. De hiervoor geschetste onderwerpen zullen (naast milieufactoren en diverse beleidsdoelstellingen) zéker onderdeel uitmaken van de besluitvorming.

De omwonenden van de wormenkwekerij hebben hun reacties op de plannen kenbaar gemaakt. Het zou verstandig zijn wanneer deze op waarde worden geschat. Op die manier wordt voorkomen dat er onnodig veel kosten worden gemaakt, die later wellicht voor niets blijken te zijn geweest. Progressief Altena blijft de ontwikkelingen met aandacht volgen.

Namens de fractie,

Christian Alderliesten
Raadslid Progressief Altena

Deel dit artikel op: