Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Internet is van ons allemaal – glasvezel hoort een publiek goed te zijn.

Krantenknipsel over glasvezel, met kopje 'Groei stagneert'

Duistere wolken pakken zich samen boven een net van glas.

Als het weer eens mis gaat met onze aansluiting op de koperen draad van de KPN, een lievelingsprogramma onderbroken wordt, internet ontoegankelijk is, een dringend mailtje niet weg kan of zelfs bellen onmogelijk is, droom ik ervan aangesloten te zijn op een glasvezelnetwerk. Dat is tot nu toe de vorm van breedband-overdracht van beelden en geluid die het  meest stabiel is, en ook nog ‘ns supersnel blijkt.  Dat kan allemaal op uiterst transparante wijze.

Het leek het treurige lot van mensen die gekozen hebben voor een leven in een van de mooie buitengebieden die Altena rijk is, dat ze misschien wel voor de rest van hun van dit prachtige netwerk buitengesloten zouden blijven. Was het koperdraad van de KPN, dat ons – na de satelliet op ons dak –  zowel televisie als telefonie. ten internet bracht, eigenlijk niet meer dan een omweg naar de volmaaktheid van een glasvezelnet? Participatie aan het wereldwijde internet lijkt ons intussen heel gewoon – bijna een recht dat  abusievelijk nog geen wet is geworden. Is het geen onrecht, dat onze buitengebieden nog steeds uitgesloten zijn van deze wereld ? En wordt de kloof tussen stad en land hierdoor niet steeds dieper en enger? Buitengebieden horen niet achtergesteld te blijven.

Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij!

De afgelopen maanden worden de buitenwoners in de aanstaande gemeente Altena overspoeld met brieven, brochures en informatiebijeenkomsten van het bedrijf Mabib (de Maatschappij voor Breedband in Brabant). Mabib belooft ons eenzamen op het eiland tussen Merwede en Maas uit ons isolement te verlossen.  Dit zal geschieden “op een toekomstbestendige wijze, een bijna oneindige capaciteit  bieden en voorbereid zijn op de almaar groeiende  vraag naar data”. Voorwaar, de hemel komt op aarde. Niet je zus is de redding, maar Mabib!

Ik vat de boodschap van dit bedrijf hieronder samen:

——————————————————————————

Wat gaat de aansluiting op het glasvezelnetwerk via Mabib kosten? Niet meer dan  een schappelijke 15 euro per maand. Voordeliger is het nog om de aansluiting ineens af te kopen: dat kan voor 1815 euro. Over 121 maanden, na een jaar of 10, hoef je in Altena dan  nooit van je leven meer te betalen voor die aansluiting op de hele wereld van beeld en geluid, van hoe ver dan ook, via de glasvezel. (Een ideale deal voor wie nog niet al te oud is, een vaste baan heeft en niet wil vertrekken naar Rotterdam, of zo.)

Natuurlijk moet ook gekozen worden kiezen voor een dienstenaanbieder;  er moet iemand zorgen dat het net ook inhoud heeft. Er is daartoe een keuze uit zes dienstenaanbieders, die zich met een grote verscheidenheid aan pakketten bij Mabib voor Altena hebben aangemeld. Ze verschillen aanzienlijk in  mogelijkheden en prijzen, ook in de wijzen waarop zij zichzelf presenteren in meestal  uitvoerige folders, ruimschoots van tarieflijsten en beslissingsbomen voorzien, steeds met een eigen en andere opzet.

De tarieven van caiway voor internet, telefonie en televisie samen lopen van 48 tot 70 euro, bij CBizz van 62,90 tot 167,40 euro ,  kliksafe van 52 tot 72 euro, Libernet van 43 ,00 tot 58,93 euro,  solcon van 50,75 tot 68,75 euro en WBerve (of Wserve) van 73,95 tot 198,95 euro – allemaal per maand. Enkele aanbieders rekenen de eerste maanden van deelname  een veel lager tarief, dat daarna hoger wordt. Keuze meer dan genoeg. Sneller is vanzelf duurder. Biedt een gewoon abonnement te weinig kanalen, dan kan er bij de meeste aanbieders voor een  bescheiden bedrag nog wel een stel bij. Van alles kan voor wat meer geld per maand extra er nog bij.  Je zult niets meer hoeven te missen.

Mabib dringt niet aan op de keuze van een bepaalde aanbieder, laat staan van een bepaald abonnement. Niets hoeft, het kan allemaal. De bal ligt bij u. Maak zelf de vergelijking! Wáárom al deze prijsverschillen er zijn, mag je zelf uitzoeken.

De toegang tot deze hemel van opties hangt van jouw eigen deelname af.  Het glasvezelnetwerk wordt enkel werkelijkheid wanneer méér dan 50% van alle aangeschreven adressen in de buitengebieden van Altena zich inschrijft vóór 5 februari 2018. Gebeurt dat niet, dan gaat dat supersnelle en onverstoorbare breedbandnet voor de buitengebieden in Altena niet door. De keuze is aan onszelf – aan jou en mij. Of Mabib aan het werk kan, hangt af van jou! Als je niet meedoet, dreigt voor je buren die wél graag aan de glasvezel van Mabib willen, een toekomst met de zo begerenswaardige breedbandaansluiting verloren te gaan. Dan ben je toch niet sociaal als je niet meedoet!

Maar desondanks biedt Mabib een herkansing. Als je terugkomt op je besluit niet mee te doen, mag je je alsnog aanmelden na 5 februari. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. De maandelijkse vergoeding is ook in dit geval 15 euro, maar er wordt dan wél ook een eenmalige bijdrage van 995 euro verlangd en verder steeds gewoon 15 euro per maand betaald.

Ook in dit geval is een eeuwige afkoop mogelijk, te weten door betaling van een eenmalige bijdrage van 2500 euro– een regeling die bij deelname langer dan 101 maanden voordeel gaat opleveren. Dus vertrek niet vóór die tijd uit Altena, want dan doe je jezelf tekort. Het medeleven van Mabib is ongekend.

——————————————————————-

Je trapt jezelf dus in je kruis als je niet meedoet, maar je kiest dan tegelijk voor je buren die wél willen meedoen.

De vijfde februari nadert, maar het aantal aanmeldingen is nog lang niet genoeg. Hoe zou dat komen? Zou het kunnen zijn, dat mensen zich niet zo willen laten benaderen?

Het is treurig dat onze drie Altena gemeenten een overeenkomst hebben gesloten met Mabib, dat mensen vervolgens zonder enig onafhankelijk toezicht in een fuik probeert lokken. Bedrijft Mabib geen bedrog?

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem spraken op 10 mei gezamenlijk “de intentie uit, de bereidheid te tonen en de technische mogelijkheden te bieden om het glasvezelnet door Mabib aan te laten leggen. Noodzakelijke voorwaarde voor dit bedrijf om het netwerk ook daadwerkelijk aan te gaan leggen was dat er voldoende deelnemers zijn.” Dat is heel begrijpelijk, maar niet begrijp ik dat van de zijde van de gemeenten geen voorwaarden zijn gesteld. (Die zijn althans niet doorgedrongen in het Brabants Dagblad van 10 mei.) De gemeenteraden waren blijkbaar niet helemaal wakker ten tijde van het besluit hierover. Waarom is Mabib door de gemeenten niet op zijn minst gevraagd om inzichtelijke eigen tarieven en om een heldere prijsvergelijking tussen de dienstenaanbieders te (laten) maken? Door het ontbreken van duidelijke eisen van de kant van de gemeenten hangen nu duistere wolken boven een nieuwe wereld die eerst zo licht leek, nu is de glasvezel ondoorzichtig gemaakt.

De prijs van aansluiting op het net wordt niet bepaald door de kosten van het geleverde product, maar door de kosten die nodig zijn bij het aan de man brengen van dit product, het aantrekken van de diensteaanbieders  (en nog andere overbodig hoge transactiekosten). Die kosten boven op de prijs van het product zelf zijn niet nodig niet als men internet ziet als een publiek goed in plaats van een privaat goed. Voor het laatste hebben onze gemeenten nu ten onrechte gekozen.

Ook de Europese regelgeving laat die opvatting  van internet als publiek goed toe, mits de toegang tot het product of de dienst maar open is. In Eindhoven zijn op initiatief en onder regie van de gemeente intussen 71.000 van de 100.000 huizen “verglaasd”, evenals in Hengelo, met het bedrijf . Ook door de drie kleine Zuid-Hollandse gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne is deze alternatieve weg bewandeld. De gemeenten schakelden het bedrijf Eurofiber in, maar gaven de touwtjes niet uit handen. Het internet wordt daar behandeld zoals ik in Altena het had willen meemaken. Dus als publiek goed,  dat in bezit van de gemeenschap blijft en niet in eigendom komt van een particulier bedrijf, dat winst moet maken. Iedereen moet er toegang toe hebben tot het product en bovendien diensten kunnen kopen op een vrije markt van dienstenaanbieders.

Allereerst moet de overheid (rijk, gemeenten) de zorg voor het publieke goed op zich nemen. Een tussenkop uit een artikel van het BD  van 6/12 over de “verglazing van Nederland” luidt:  “Den Haag denkt te gemakkelijk: de markt lost dit wel. Níet dus.” Helaas! Er dreigt stilstand in dit proces. (De bijgaande grafieken komen uit dit artikel.) Er was ook in Altena een andere weg mogelijk dan die gegaan is: zelf de touwtjes in handen houden. Na 5 februari  zullen de gemeenteraden van Altena initiatief en regie wel naar zich toe moeten trekken! (Nota bene: de gemeente(n), dat zijn wij zelf!)

De kans dat de bewoners van onze buitengebieden voor de glasvezel van Mabib gaan, wordt met de dag kleiner. “De verglazing van Nederland stokt” kopte het BD op de dag na Sinterklaas. De gemeente Altena zal aan zet moeten.

Ik blijf dromen van een glasvezelnetwerk dat snel en stabiel is, toegankelijk voor iedereen, maar de weg daarheen blijkt erg smal.  Maar eigenlijk willen wij  een draadloze wereld én toch met iedereen en alles verbonden zijn – buiten leven én toch in de stad zijn. Dat zou nog mooier zijn dan het nu al is. In het licht van die utopie blijft ook een glasvezelnetwerk niet meer dan behelpen.

Vrolijk kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!

Geert Panhuysen, Nieuwendijk 6/12/2017