Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Economische Adviesraad Altena

Verkiezingsprogramma Progressief Altena voor een stuk gerealiseerd

Tekst gaat verder onder de afbeelding.
Hero slide 3 - actiemateriaal PA bij fort Giessen

Als bestuur van Progressief Altena zijn we er bijzonder trots op dat een belangrijk onderdeel van ons verkiezingsprogramma gerealiseerd is. Het oprichten van een Economische Advies Raad is een belangrijk punt voor onze partij en heel fijn dat deze Adviesraad er nu gekomen is. Deze Adviesraad zal vanuit een adviserende en stimulerende rol bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van de gemeente Altena.

Leden uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid 

De leden van de adviesraad vertegenwoordigen de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid), de speerpuntsectoren Maritiem en Agro-food en de kernen van de gemeente. De 11 leden zijn op persoonlijke titel benoemd voor een periode van 3 jaar.

Het bestuur van Progressief Altena is ook bijzonder trots dat voormalig bestuurslid en campagneleider Maarten de Winter benoemd is als lid in de Economische Advies Raad. Van harte gefeliciteerd Maarten met deze benoeming.

Bestuur Progressief Altena