Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Een Cultuurfonds voor Altena!

Gepubliceerd: 11 november 2020

Op de late dinsdagavond van 10 november besloot de gemeenteraad van Altena tot de oprichting van het ‘Altena Cultuurfonds’, om de kunst- en cultuursector in Altena een extra impuls te kunnen geven. Op initiatief van de ChristenUnie en Progressief Altena werd een voorstel aangenomen om dit fonds te ontwikkelen. We zijn er enorm trots op en heel erg blij mee dat we deze goede stap hebben kunnen zetten!

Geschreven door

Anne Wil Maris
Anne-Wil Maris

Fundament van de samenleving

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze samenleving. Deze coronatijd en de anderhalvemetersamenleving maken nog eens duidelijk hoe kwetsbaar deze sector is. Want onze musea en onze podia zijn leeg. Cultuur- en erfgoededucatie liggen zo goed als stil. Nu we aan huis gebonden zijn missen we de uitwisseling met elkaar, maar ook de inspiratie en het gevoel van welzijn dat cultuur ons geeft. Meer dan ooit beseffen we dat cultuur bijdraagt aan de leefbaarheid  en het welzijn van mensen. 

De cultuur is sterk in Altena. Niet voor niets is vorig jaar unaniem de Cultuurvisie van Altena vastgesteld. Echter, om deze sector veerkrachtig en levend te houden is er in onze ogen nú extra ondersteuning nodig. 

Belang van CultuurFonds

Musici en kunstenaars vallen grotendeels buiten de regelingen die landelijk beschikbaar zijn: deels vanwege de aard van hun werk, deels vanwege het feit dat die regelingen zich vaak beperken tot de grote steden. Ik heb al veel nieuwe initiatieven en ideeën gezien, maar de oprichting van dit fonds kan een belangrijke steun in de rug zijn zodat deze sector niet omvalt. Met dit nu opgerichte fonds kunnen we ook bij andere fondsen gaan werven om financiële bijdragen te leveren. Dat doen we natuurlijk samen met de adviescommissie Cultuur, onze netwerkpartners zoals CultuurPuntAltena en provinciale partners als Kunstloc. Maar het kan ook via crowdfunding sites zoals ‘voordekunst’. 

Voor meer informatie of ideeën, weten jullie mij te vinden!

Anne-Wil Maris
Fractie Progressief Altena

Deel dit artikel op: