Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Een geslaagde avond ‘Een gemeente zonder gemeentehuis’

Maandagavond 23 september hield Progressief Altena haar eerste Politiek Café. Thema van de avond was ‘Een gemeente zonder gemeentehuis’. In de sfeervolle omgeving van de Teerkamer in Woudrichem verzamelden zich tegen half acht zo’n 50 geïnteresseerden. Na een korte introductie door presentator – en Progressief Altena voorzitter – Paula Jorritsma, bracht bestuurslid Herman van Krieken de discussie in beweging door het concept van het werken zonder gemeentehuis te introduceren. Juist in een tijd waarin de gemeente weer dicht bij haar burgers en bedrijven moet zijn en juist in een tijd waarin flexwerken steeds makkelijker wordt, zou het van weinig visie getuigen om angstvallig vast te houden aan het concept ‘gemeentehuis’ zoals dat nu in de drie Altenagemeenten bestaat. Een sprekend voorbeeld van een gemeente zonder gemeentehuis is de gemeente Molenwaard in de Alblasserwaard. Daar wordt toegewerkt naar een situatie zonder gemeentehuis en de eerste ervaringen bij onze Noorderburen zijn positief.

Tijdens de discussie kwamen de voor- en nadelen van het werken zonder gemeentehuis aan bod. Zo vroeg een van de gasten zich af of de gemeenteambtenaren nog wel bereikbaar zouden zijn. En blijft de dienstverlening ook toegankelijk voor digibeten wanneer een centrale balie verdwijnt? En hoe moet gecontroleerd worden  of de medewerkers van de gemeenten lang genoeg werken?

Tegelijkertijd verwachtten de aanwezigen ook veel van het midden in de samenleving staan van de gemeenteambtenaren wanneer zij meer de kernen in zullen trekken.

Aan bod kwam tevens een experiment dat de Rotterdamse deelgemeente Overschie onlangs hield. Onder de naam MZK (Maand Zonder Kantoor) heeft Overschie een maand lang de deuren dicht gehouden voor bezoekers en ambtenaren. De ambtenaren werkten thuis of ter plaatse en de bezoekers werden thuis bezocht of op andere locaties geholpen. De evaluatie (Klik hier voor de volledige evaluatie) geeft aan dat er – mits er genoeg aandacht is voor de ondersteuning vanuit ICT – veel voordelen kleven aan het werken zonder gemeentehuis.

Tenslotte bracht Joost Kant terecht in dat het uiteindelijk altijd gaat om de mensen. Zowel de mensen voor wie de gemeente er moet zijn, als voor de mensen die er mogen werken.

En dan kan in de visie van Progressief Altena het werken zonder centraal gemeentehuis wel eens een grote stap voorwaarts zijn!

Bron volledige evaluatie: http://www.deelgemeenteoverschie.nl/Over_Overschie/Nieuws/Nieuws_van_de_deelgemeente.aspx?rId=964