Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Energie: zolang ik leef is er toch genoeg?

In het verkiezingsprogramma van Progressief Altena is duurzaamheid terecht pregnant opgenomen. Het is in het collegeprogramma ook aardig overgenomen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk concreet aan de versnelling van het invoeren van hernieuwbare energiebronnen als wind en zon en het extra isoleren van gebouwen? De milieubeschermingsverenigingen Altenatuur en VMB hebben de kwestie aangekaart bij hun leden. De belangrijkste vraag is wat mensen zelf willen doen en waar ze voor willen kiezen. Eén van de vraagstukken is het plaatsen van windmolens in het Land van Heusden en Altena. De initiatiefnemers laten zien dat je niet zonder windmolens op land kunt. Ze zouden het beste in collectief bezit / beheer van de bewoners en bedrijven geplaatst kunnen worden bij elk groot bedrijventerrein van de gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem.

De volgende gegevens maken duidelijk hoe we er nu voor staan in Altena / Biesbosch.

Op de 20.000 ha zijn er 25.000 huishoudens (hh, 55.000 inwoners).

Per adres wordt 3,5 megawatt (mW) verbruikt aan elektriciteit en 5 mW aan verwarming (1600m3) = 8,5 mW per huishouden. Dat is 200.000 mW voor alle huishoudens. De bedrijven en openbare gebouwen verbruiken 400.000 mW. Bij elkaar 600.000 mW.

Deze energie komt nu uit steenkool, gas en olie. Over 6 jaar zou 16% al uit hernieuwbare energie als zonnepanelen, zonnecollectoren, windmolens en biomassa moeten komen. Nu is het 2,5%.

Wat kunnen we zelf doen?

Biomassa (1.000ha)                     24.000 mW        4% (van 600.000 mW)

Zonnepanelen

1000 huisdaken                             3.500

500 boerderijen x 1.000 m2     70.000

bedrijven, scholen                      14.000

=     87.500                15%

10 windmolens (middenmaat)  55.000                  9%

Energiebesparing 180.000 tot 240.000                30 tot 40%

Als iedereen alle zeilen zelf bijzet kunnen we dus in ⅔ van onze behoefte voorzien. ⅓ moet van buiten de regio komen.

Deze winter willen we met allerlei mensen en organisaties bespreken hoe wij een versnelling in duurzaamheid kunnen realiseren. Binnenkort praat Decab (onze collectieve energie coöperatie) bijvoorbeeld met bewoners van Oudendijk en Woudrichem over concrete plannen. In mei organiseren de milieuverenigingen een duurzaamheidsweek op Fort Giessen. Daar kunnen allerlei andere organisaties aan mee doen. Wie wil actief meedenken en doen van Progressief Altena? Je kunt je aanmelden bij Goof van Vliet, 06 – 42 5678 44 of gooflies@ziggo.nl