Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Energietoeslag op maat

De stijgende energiekosten nemen een steeds groter deel van het totale inkomen in beslag. Helaas krijgen meer mensen hierdoor te maken met (energie)armoede; ook mensen met een laag middeninkomen. 

Geschreven door

Daarom hebben we het college gevraagd om door te rekenen wat de kosten zijn als we de regeling van €800,- energietoeslag uitbreiden naar iedereen met maximaal 130% van het minimuminkomen (nu is dat 120%). Ook willen we graag dat ook jongeren met een zelfstandig huishouden (18-21 jaar) in aanmerking kunnen komen voor deze regeling.

De motie is aangenomen, dus hopen we ten tijde van de begrotingsbehandeling (oktober/november) te weten of én hoe deze plannen financieel haalbaar zijn. Wordt dus vervolgd!

Marloes Hofstede
Raadslid Progressief Altena

Onze motie

Voor
18
CDA, ChristenUnie, Progressief Altena, VVD, SGP
Tegen
6
AltenaLokaal, VVA