Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Fractie Werkendam blikt terug op 2014

2014 was voor de Werkendamse fractie een pittig jaar. De eerste tweeënhalve maand stonden in het teken van de verkiezingen, met volop interviews, persberichten, flyers en vele contacten op markten en in winkelcentra. Tegen de PvdA-trend in wisten we gelukkig met Progressief Altena de drie zetels te behouden. Een plek in de coalitie zat er echter niet in. Na slechts één gesprek van een uurtje werden we zonder opgaaf van reden buiten de deur gezet.

In diezelfde periode begon het Comité Potters zich te roeren en kwam er een einde aan de samenwerking tussen de drie gemeenten op P&O. Beide zaken hielden voor ons verband met de mogelijke negatieve cultuur op het gemeentehuis die ons al enige jaren vele hoofdbrekens kostte, maar waarin we nooit konden handelen. Nu hadden we echter een hang-up. Op verschillende wijzen hebben we geprobeerd dit in de Raad bespreekbaar te maken. Tevergeefs. Ondertussen werd de sfeer tussen coalitie (Lb-CDA-SGP) en oppositie (CU-PA) steeds grimmiger.

Met het vertrek van burgemeester Breuer en (eindelijk) de bevestiging van haar relatie met gemeentesecretaris Koenen, aan het begin van de zomer, begon er een kanteling. Coalitie en oppositie waren ineens nagenoeg eensgezind voor wat betreft de wijze van afhandeling hiervan.

Op 1 oktober is burgemeester Haasjes begonnen; na twee tijdelijke gemeentesecretarissen, wordt er op 1 januari 2015 een “echte” aangesteld; de samenwerking in Altena krijgt, met procesbegeleider en voormalig minister Veerman, weer een zetje en het strafontslag van Potters is onterecht gebleken. Op 16 december is de zaak Potters geëvalueerd. Op fantastische wijze heeft onze Anne Nieuwenhuis daarop de visie van PA verwoord. Het eindigde met onze steun aan een motie van wantrouwen. Die hadden we juist willen voorkomen.

Alle zaken die hierboven staan hebben ons heel veel tijd en energie gekost. Toch was het na de zomer ook noodzakelijk ons te concentreren op het echte werk. Op zaken dus die direct voor onze inwoners van belang zijn. Zoals:

  • Een nieuwe locatie voor ‘Hier Neffuh’: we hadden daarvoor graag ’t Honk gezien. Voor de eigenaars bleek het financieel echter niet haalbaar.
  • De bouw van De HOED in Hank: een waardevolle voorziening, maar een dergelijk bouwkolos past niet aan een dijklint.
  • De decentralisatie awbz/WMO: de huishoudelijke verzorging zal in 2015 niet veranderen en het mantelzorgcompliment is er voor alle mantelzorgers. Maar PA had graag ook meer gewild voor chronisch zieken die met meerkosten te maken krijgen en we hadden de arbeidsmatige dagbesteding nadrukkelijker willen invullen.
  • De decentralisatie van de jeugdzorg: PA had graag een tandje bijgezet op de preventieve zorg door de CJG’s.
  • De bezuinigingen op Trema: juist op het moment van de invoering van drie decentralisaties is dat natuurlijk een grote blunder.
  • De nijpende financiële situatie van vluchtelingen gedurende de eerste maanden dat ze in onze gemeente woonachtig zijn: op initiatief van PA krijgt vluchtelingenwerk financiële armslag om met tijdelijke leningen de ergste nood op te lossen.
  • De wateroverlast bij extreme regenval: er moet wel voldoende geld zijn om knelpunten aan te kunnen pakken.
  • Door te krappe financiering dreigt de onderhoudsstaat van wegen op termijn naar een onacceptabel laag niveau te zakken: PA attendeerde hier al vaker op, maar nu is de hele raad wakker geworden. Discussie gaat volgen.
  • De derde decentralisatie op het sociale domein, ofwel de Participatiewet: mooi dat beschut werk blijft bestaan en de tijdelijke dienstverbanden van WSW’ers omgezet worden in vaste. Aandacht gevraagd voor de ‘tegenprestatie’ die voor zowel de uitkeringsgerechtigde vrijwilliger als voor de vrijwilligersorganisatie een volmondig “ja” moet zijn. Én de steun gekregen van de voltallige raad op het verzoek meer mensen toe te laten tot de Individuele Inkomenstoeslag.

Om kort te gaan: een zeer enerverend jaar van schouder-aan-schouder richting de verkiezingen, naar grimmige verhoudingen in het eerste half jaar en mooie resultaten aan het einde. Samen met de leden van de steunfractie blijven we ook in 2015 gaan voor een sociaal, duurzaam en oprecht Werkendam.

december 2014

Corine Verweij, Anne Nieuwenhuis, Christian Alderliesten

Marjan den Bok, Gerrie van Dijk, Ed den Besten