Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Fractieverslag Aalburg 2013
Gepubliceerd:

De PvdA heeft in 2013 deelgenomen aan de coalitie met CDA, CU, Ideaalburg en VVD. Deze coalitie was eind 2012 ontstaan nadat het college was gestruikeld over het dossier Masterplan Veen.
De gelegenheidscoalitie heeft in 2013 over het algemeen goed samengewerkt, behalve op het punt van de gemeentelijke samenwerking / fusie. Hier zorgde de VVD er voor dat een onderzoek naar ambtelijke of bestuurlijke fusie voorlopig werd geblokkeerd.

Geschreven door

Er werden in 2013 geen grote nieuwe projecten gelanceerd. Wel werd er hard gewerkt om complexe dossiers, zoals bestemmingsplan Veense Put, tot een goed einde te brengen.
Mede door de inzet van wethouder Vreugdenhil werden hierin grote stappen gezet.
Andere belangrijke onderwerpen in 2013 waren:
–    Het opzetten van een coöperatie die tot de aanleg van breedband in de gehele gemeente moet leiden.
–    De invoering van startersleningen
–    De problemen met de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena
–    De voorbereiding op de drie decentralisaties

In oktober werd door de PvdA een motie ingediend om Aalburg uit te roepen tot Schaliegasvrije Gemeente, deze motie werd aangenomen.
Bij de begrotingsbehandeling in november werd door de PvdA een amendement ingediend om de subsidie voor de verbrede activiteiten in Jongerencentrum EFFS te continueren. Dit amendement werd aangenomen.

Door de PvdA werd in 2013, naast de reguliere activiteiten, deelgenomen aan de klankbordgroep Breedband, de klankbordgroep ICT en de Auditcommissie.

Kees de Waal, fractievoorzitter Progressief Altena – Aalburg

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook