Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Gebrekkige inzameling huishoudelijk afval

Met ingang van 2014 is er een andere inzamelaar van het huishoudelijk afval in de gemeente Werkendam. In de eerste week van januari is dat niet bepaald een succes gebleken.

Plastic afval heeft op verschillende plaatsen meerdere dagen op straat gelegen en is in sommige (?) gevallen uiteindelijk opgehaald door !Go. Groene containers werden niet in alle straten geleegd. Gedane toezeggingen dat dit alsnog zou gebeuren, werden niet nagekomen. De afvalkalender is op 8 januari nog steeds niet huis-aan-huis bezorgd en op de gemeentepagina in het Altena Nieuws werden voor het dorp Nieuwendijk de inzamelingsdata van GFT en restafval verkeerd vermeld. De PvdA vraagt zich af hoe het allemaal zo verkeerd heeft kunnen lopen en heeft vragen gesteld aan het college dat permanent hoog opgeeft over de eigen dienstverlening.

De betreffende vragen treft u hieronder aan.

Betreft: Artikel 35 afvalinzameling

Geacht college,

Met ingang van januari is niet meer Sita, maar Van Gansewinkel de inzamelaar van huishoudelijk afval. Dat hebben we geweten! Plastic afval heeft op verschillende plaatsen meerdere dagen op straat gelegen en is in sommige (?) gevallen uiteindelijk opgehaald door !Go. Groene containers werden niet in alle straten geleegd. De afvalkalender is op 8 januari nog steeds niet huis-aan-huis bezorgd en op de gemeentepagina in het Altena Nieuws werden voor het dorp Nieuwendijk de inzamelingsdata van GFT en restafval verkeerd vermeld. Hoe heeft het allemaal zo verkeerd kunnen lopen? Voor een college dat zo hoog opgeeft over de eigen dienstverlening een paar vragen:

  1. Heeft Van Gansewinkel voldoende duidelijk in beeld gehad welke routes gereden moesten worden en welke hoeveelheden afval men kon verwachten?
  2. We hopen dat de zeer gebrekkige eerste inzameling opstartfouten zijn geweest, maar wat heeft u gedaan om te zorgen dat Van Gansewinkel binnen 24 uur alsnog het niet opgehaalde huisvuil in zou zamelen?
  3. Waarom is dit uiteindelijk niet gebeurd?
  4. Het is voor de inwoners heel prettig dat uiteindelijk !Go (een deel van) het plasticprobleem heeft opgelost, maar wie gaat dat betalen?
  5. Individuele klagers hebben van of de gemeente of van Van Gansewinkel de telefonische belofte gekregen dat hun container op een bepaalde dag alsnog geleegd zou worden. Die belofte werd niet nagekomen. Wat vindt u daarvan en welke consequentie verbindt u hieraan?
  6. Hoe kon het gebeuren dat de datums voor de afvalinzameling in Nieuwendijk verkeerd op de gemeentepagina in het Altena Nieuws stonden?
  7. Waarom is de afvalkalender op 8 januari nog niet huis-aan-huis bezorgd?

Conform artikel 35 vertrouwen wij op een spoedige schriftelijke beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Nu nog Partij van de arbeid Straks Progressief Altena,

Corine Verweij, Anne Nieuwenhuis, Evert Begemann