Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Politiek: géén grote pot nat

Gepubliceerd: 20 november 2018

De afgelopen drie zaterdagen hebben wij met een grote groep leden van Progressief Altena een aantal kernen bezocht en huis aan huis contact gezocht met de inwoners. Bijzonder was dat we daarbij steun kregen van enthousiaste leden van PvdA, GroenLinks en D66 van buiten Altena, tot aan Zuid Limburg toe!
Ook op deze manier werd “Samen kom je verder” dus op een mooie manier in praktijk gebracht.
Opvallend waren de vele positieve reacties die we mochten ontvangen voor deze persoonlijke manier van actie voeren.

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena

Daarnaast waren er ook reacties in de zin van “Ik ga niet stemmen want het is toch allemaal één grote pot nat”. Voor die mensen hadden wij natuurlijk voldoende argumenten om aan te tonen dat wij niet tot die grote pot nat behoren.
Progressief Altena heeft de afgelopen jaren bij een aantal onderwerpen een standpunt ingenomen dat duidelijk afwijkt van de grote pot nat.

– Dat geldt bijvoorbeeld voor de vestiging van een grootschalige mestverwerker in Meeuwen, waar wij als enige partij tegen zijn.

– Of voor het bestemmingsplan Genderen waar langs de randen van het dorp de openheid wordt opgeofferd aan het woongenot van enkelen. En waar “normale” woningbouw naar de andere kant van het dorp moet verhuizen om uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken; bedrijven die door hun groei eigenlijk niet meer in een dorp thuis horen. Ook hier waren wij de enige tegenstem.

– Of voor het bestemmingsplan in Woudrichem waar met het plan op t’ Loev de cultuurhistorie van een oud stadje ondergeschikt wordt gemaakt aan lucratieve bouwplannen. Ook hier stonden we alleen in ons verzet.

– Of voor het respectvol omgaan met het monumentale bruggetje Jannezand dat een belangrijke rol heeft gespeeld in onze (oorlogs)geschiedenis. Samen met anderen kon een rigoureuze renovatie worden omgezet naar een respectvolle restauratie.

– Of voor MFC d’ Alburcht in Wijk en Aalburg dat (volgens alle andere partijen) teveel ging kosten en daarom maar moet worden omgetoverd in een medisch centrum. De financiering door de gemeente van de benodigde 3 miljoen is daarbij dan blijkbaar weer géén probleem voor de grote pot nat.

– Of voor het kiezen voor duurzame oplossingen bij vrijkomende schoollocaties en uitbreidingsplannen in Werkendam waar Progressief Altena als enige voor pleitte.

– Alle partijen, behalve Progressief Altena, hadden ook geen probleem met de aanschaf van een centraal gelegen luxueus bankgebouw als nieuw gemeentehuis en dus ook niet met de slordige 15 miljoen euro die met de kosten voor aanschaf en de nodige aan- en verbouw zijn gemoeid.

Het is voor Progressief Altena geen doel op zich om tegen zoveel mogelijk voorstellen te stemmen, liever werken wij samen aan oplossingen. Maar uiteindelijk zijn wij toch regelmatig de enige met een afwijkende mening. Die afwijkende mening is altijd gebaseerd op onze uitgangspunten die samengevat kunnen worden als “Vooruitstrevend, maar wel met respect voor mens, natuur en milieu”.
Altena is een gemeente met een behoudend karakter als het om keuzes voor politieke partijen gaat.
Dat is een gegeven, maar er is zeker ook ruimte voor een progressief geluid. Om die ruimte optimaal te benutten is elke stem op Progressief Altena van wezenlijk belang.

Dus:

Stem woensdag vooruitstrevend!

Deel dit artikel op: