Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Geen steun PA-voorstel Calamiteitenfonds Wateroverlast

Met een motie riep Progressief Altena de raad op tot het instellen van een calamiteitenfonds wateroverlast. Uit dit fonds zouden inwoners die opnieuw getroffen worden door wateroverlast financieel gesteund kunnen worden wanneer verzekeraars niet thuis geven.

Hoewel de gemeente en het waterschap sinds de laatste wateroverlast inmiddels de noodzaak van een gezamenlijke aanpak van het waterprobleem onder ogen zien, is er tot op heden vooral veel papier heen en weer geschoven. De daadwerkelijke schop in de grond is nog niet gezet.

Natuurlijk kunnen werkelijk duurzame oplossingen niet zonder gedegen onderzoek tot stand kunnen komen. Ook snapt Progressief Altena dat deze onderzoeken tijd kosten.

Wat Progressief Altena echter niet snapt, is dat het gemeentebestuur de inwoners in de tussentijd in de kou laat staan! Alle andere partijen in de Werkendamse raad stemden namelijk tegen het voorstel van PA om een onderzoek in te stellen naar een calamiteitenfonds wateroverlast.

Gezien de vele empathische stukken in de media hadden PA en inwoners brede steun verwacht voor het onderzoek naar een calamiteitenfonds. PA blijft zich nu afvragen wat mooie woorden vanuit de politiek in tijden van nood dan nog waard zijn.

Progressief Altena rest nu voorlopig niets anders dan nauwgezet de verrichtingen van de gemeente en het waterschap te volgen. Waarbij we en te blijven strijden voor de belangen van onze inwoners!