Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Geen tijdelijke vervanging voor wethouder Jorritsma

Op de foto (vlnr): Jan Koekkoek, Nico Vink, Truus Schmidt, Paula Jorritsma, Maarten de Winter, Zegert van der Stelt.

Voor Paula Jorritsma is 1 februari de laatste raadsvergadering als wethouder in Altena. Naar verwachting wordt zij op 10 februari geïnstalleerd als burgemeester van Voorst (GLD). Na overleg binnen de partij en met de coalitiepartners heeft Progressief Altena besloten om voor de korte resterende periode tot de verkiezingen geen nieuwe wethouder te leveren.

Geschreven door

We zien dat er voldoende houvast is in het coalitieakkoord, dat natuurlijk leidend blijft. Christian Alderliesten (raadslid en lijsttrekker): “We hebben in de afgelopen jaren veel en goed samengewerkt met de andere (coalitie)partijen. Door de inzet van Paula en de fractie hebben we samen met de coalitie een progressieve stempel kunnen drukken op de cultuur, veelzijdigheid en samenredzaamheid in Altena. Vanuit de Raad blijven we natuurlijk toezien op de gemaakte afspraken.”

Veruit de meeste voorstellen die nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd zijn al ver uitgewerkt, waardoor de kans op verrassingen erg klein is. Ad Dolislager (partijvoorzitter): “Vanzelfsprekend zijn we trots op de stap die Paula heeft gezet. Het ambt van burgemeester is haar op het lijf geschreven. De discussie over een eventuele vervanging is breed gevoerd en de beslissing dus weloverwogen genomen.”

Ten slotte willen we Paula bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze partij en voor de samenleving, in zowel Woudrichem als Altena. Paula Jorritsma: “De rol als wethouder was uitdagend en gaf tegelijk veel voldoening. Ik ben geraakt door alle attenties die ik heb mogen ontvangen sinds bekend is geworden dat ik burgemeester word. De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar tot 1 februari ben ik nog volledig inzetbaar als wethouder. Ook daarna zal Altena voor mij altijd dichtbij blijven.”