Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Geheimhouding kosten Rabobank niet oké

Hoeveel kost de aankoop van de Rabobank? Dat is bij de raadsleden bekend, maar het valt onder een door het college opgelegde geheimhouding. Openbaar maken zou de economische en financiële belangen van de gemeente schaden en de Rabobank zou onevenredig benadeeld worden. Progressief Altena begrijpt deze argumenten niet. Hoe kan er sprake zijn van schade en benadeling als de koopprijs al lang afgesproken is? Nu roept het de schijn op dat het om andere zaken gaat. En wat ons betreft dient iedere schijn vermeden te worden.

Geschreven door

De politiek moet een beslissing nemen en deze naar de inwoners toe kunnen verantwoorden. Dat gaat moeilijk met geheimhouding van informatie. Advies inwinnen bij de achterban en bij onafhankelijke deskundigen wordt op die manier onmogelijk gemaakt. Progressief Altena pleit dan ook voor maximale transparantie en minimale geheimhouding. De huisvesting van de nieuwe gemeente is een belangrijk onderdeel van de fusie. Als de financiële kant onder geheimhouding wordt beklonken zal dat niet bijdragen aan het vertrouwen in de nieuwe gemeente en is er sprake van een valse start. We hebben met elkaar een prachtige toekomstvisie vastgesteld en stappen daarna weer snel over op de oude politieke werkwijze.

De gemeenteraden moeten de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigen.
In Werkendam en Woudrichem is Progressief Altena als enige partij niet akkoord gegaan met de geheimhouding . In Aalburg wordt daar op 13 maart over gestemd maar ook daar zal PA niet akkoord gaan, waarschijnlijk eveneens als enige. Het gevolg is dat de prijs van de Rabobank in ieder geval geheim blijft tot het moment van afronding van het huisvestingsdossier. Onze inwoners zullen vervolgens voor een voldongen feit worden gesteld.