Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Gekanteld denken; het oude omvormen tot iets nieuws

‘Mensen die het oude vormen tot iets nieuws’, zo luidt de kop van een artikel dat afgelopen week in dagblad ‘Metro’ verscheen. We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis, zegt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. ´´De wereld zoals we die nu kennen gaat volledig op de schop.´´ Daan Roosegaarde is het daar helemaal mee eens. ´´De oude wereld is echt aan het verdwijnen, we moeten al onze creativiteit en kennis inzetten om op een radicale manier een nieuwe wereld vorm te geven.´´ Metro sprak met vijf kantelaars: mensen die het oude omvormen tot iets nieuws. Het volledige interview is via deze link te lezen: http://www.metronieuws.nl/meer-metro/5-kantelaars-mensen-die-het-oude-omvormen-tot-iets-nieuws/SrZmld!tFik0Kj2xMW8c/

Het oude omvormen tot iets nieuws; dat is precies wat er gebeurd bij Progressief Altena. Op onze Facebook pagina www.facebook.com/progressiefaltena zijn de verkiezingsaffiches van de drie partijen te vinden die in Progressief Altena zijn ondergebracht: de PvdA, D66 en GroenLinks. Op de site www.verkiezingsaffiches.nl zijn affiches van alle partijen verzameld die meededen aan de landelijke verkiezingen vanaf 1918 tot nu. Hieronder een overzicht van hoe die affiches er uit zagen voor de in Progressief Altena vertegenwoordigde partijen in 1918, 1967 en 1989.

Verkiezingen 3 juli 1918

Net na de Eerste Wereldoorlog werden er verkiezingen gehouden volgens een nieuw kiesstelsel. Door dit nieuwe kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging was het opeens erg belangrijk dat politieke partijen zich gingen ‘verkopen’ aan de kiezer. De verkiezingsaffiches werden kleine kunstwerken, waaraan je de tijdgeest goed kon aflezen. In de eerste jaren na de oorlog was het de vraag of er in Nederland ook een revolutie van de arbeider moest komen, net zoals in Rusland.

Verkiezingen 16 mei 1946

De Tweede Wereldoorlog was net achter de rug. Het was belangrijk dat er weer een democratisch centrum kwam in Nederland, maar veel geld om verkiezingen te organiseren was er niet. Drie vooroorlogse partijen waren gefuseerd tot de PvdA. De PvdA wilde een brede volkspartij zijn. Dat zag je ook duidelijk aan de PvdA-verkiezingsaffiches. Hoewel de partij op meer zetels gerekend had, was het toch voldoende om samen met de KVP deel te nemen aan een kabinet. Het was de eerste keer dat “roden” en “roomsen” samen het land gingen besturen. De ARP verloor zetels en Colijn was geen lijsttrekker meer. De politieke verhoudingen waren duidelijk aan het veranderen.

Verkiezingen 15 februari 1967

In 1965 had de KVP de VVD aan de kant gezet. Ze hadden een onoverkomelijk meningsverschil over de inrichting van het omroepensysteem. De KVP wisselde de VVD tijdelijk in voor de PvdA en de CHU regeerde niet meer mee. De jaren ’60 staan wel bekend als de ‘protestjaren’ waarin vooral jongeren inspraak eisten en kritiek uitten op de gevestigde partijen. Jongeren tussen 21 en 23 jaar mochten nu ook voor het eerst stemmen. Na de Boerenpartij kwam nu ook D66 met kritiek op de huidige politiek: “Wij willen een nieuwe democratie”. Ondanks deze roep om nieuwe politiek werd de KVP gewoon weer de grootste.

Verkiezingen 6 september 1989

Het kabinet Lubbers II werd voortijdig beëindigd, doordat de VVD de stekker eruit trok. Het zat de VVD niet lekker dat ze minder invloed in het kabinet had dan het CDA. Bovendien lagen de partijleiders Lubbers (CDA) en Voorhoeve (VVD) elkaar niet zo. Met de economie ging het wel weer een stuk beter en de overheid was druk bezig geweest om taken te privatiseren. De politieke partijen waren in de verkiezingscampagne behoorlijk aardig voor elkaar. Niemand wist nog welke coalities er gevormd zouden kunnen worden na de verkiezingen. In 1989 deed GroenLinks, een fusie van verschillende partijen, voor het eerst mee aan de verkiezingen: “GroenLinks komt eraan”. De communistische partij deed dus voor het eerst niet meer mee aan de verkiezingen: symbolisch genoeg in het jaar dat de Berlijnse muur viel.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Progressief Altena doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Progressief Altena pleit in haar verkiezingsprogramma voor een welvarend en duurzaam Altena, maar dan moeten we wel veel mensen uit Altena naar de stembus zien te krijgen. Daarvoor vraag ik je hulp. Natuurlijk gaan we de komende tijd campagne voeren. We zijn al begonnen. Met Politieke Cafés bijvoorbeeld en Pareltjestochten. We willen een impuls aan de campagne geven door aansprekende activiteiten te organiseren en door campagnemateriaal te maken waarmee we onze boodschap goed over het voetlicht kunnen brengen. Wij vragen je een bijdrage te leveren aan een succesvolle verkiezingscampagne voor Progressief Altena. Voor een extra krachtsinspanning in de verkiezingscampagne zijn we op zoek naar aanvullende middelen en mensen die zich willen inzetten. Je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Hoe kunt je helpen?

•             Door geld te storten onder vermelding van “P.A. campagne”  ten name van Progressief Altena Almkerk 197723748 Triodos Bank.

•             Door je op te geven als vrijwilliger bij Progressief Altena voor verschillende campagneactiviteiten via info@progressiefaltena.nl

•             Door je ideeën met ons te delen. Email naar info@progressiefaltena.nl

•             Door je buren lid te maken van Progressief Altena.

Alvast heel veel dank namens het bestuur van Progressief Altena,

Paula Jorritsma

voorzitter