Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Geld voor plannen jongerenfaciliteiten

Begin dit jaar heeft de jongerenraad Going4Altena een advies aangeboden aan de raad (en het college) over het tekort aan plekken om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en zich te ontplooien.

Geschreven door

Twee weken geleden heeft het college toegezegd dat er ter verbetering plannen gemaakt zullen worden met partners en ondernemers. Voor deze plannen is ook geld nodig: we houden van mooie woorden, maar minstens net zoveel van goede daden. Daarom hebben we samen met het CDA een motie ingediend om ook financiële ruimte te zoeken voor deze plannen. De motie is aangenomen met 19 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Onze motie

Voor
19
AltenaLokaal, CDA, Progressief Altena, VVD
Tegen
9
ChristenUnie, PvdT, SGP

Gerelateerd nieuws