Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Gemeente zonder gemeentehuis

De gemeente Molenwaard heeft vanaf volgend jaar geen gemeentehuis meer. Ambtenaren komen bij de inwoners thuis of op plaatsen nabij, zoals de bibliotheek, het dorps- of  verzorgingshuis of de school. Het gemeentelijk loket bestaat alleen nog op internet.

Progressief Altena doet inspiratie op bij gemeente Molenwaard

Een delegatie van Progressief Altena  ging op bezoek bij de gemeente Molenwaard. Een gebied met opvallend veel overeenkomsten met de gemeenten gelegen op het eiland Altena. Molenwaard bestaat uit de drie voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. De fusiegemeente heeft 30.000 inwoners in twaalf ver uit elkaar gelegen dorpskernen en één vestingstadje. Een gemeente met een totaal gebied van 12.650 hectare, waarbinnen het werelderfgoed Kinderdijk gelegen is.  Waar zet je in zo’n uitgestrekt gebied een nieuw gemeentehuis neer? En wat als je een gat van tien miljoen moet dichten, omdat er niet genoeg geld is om zo’n voorziening te bouwen? Geen gemeentehuis bouwen, concludeerde de gemeente vorig jaar. Bestuur en ambtenaren komen in plaats daarvan naar de inwoners toe.

In de buurt

Gerold den Haan (hoofd klantcontactcentrum gemeente Molenwaard): ’Onze gemeenteraad vergaderde al niet meer in een vast pand, maar steeds op een andere locatie in de gemeente; een zorgcomplex of buurtcentrum. De burgers komen hier niet om te trouwen, dat doen ze elders in een karakteristiek pandje, zoals in Nieuwpoort. Voor de representatie heb je ook geen gemeentehuis nodig: lintjes kunnen ook in de kernen worden opgespeld.’ Niet alles kan vanachter de keukentafel of het dorpscafé worden geregeld. ‘ Natuurlijk maken we beleid en doen allerhande administratief, backoffice werk. Maar dat kan in ieder willekeurig kantoorgebouw; het maakt de burger niet uit waar hij zijn rekening vandaan krijgt of waar zijn brief gescand wordt.’

Religie

Een andere interessante parallel tussen de gemeenten op het eiland Altena en Molenwaard is de rol van religie die als een rode draad door beide gebieden loopt. In Molenwaard is de SGP  met 5 zetels de grootste partij in de 21 leden tellende raad. Het CDA is iets kleiner, maar heeft ook 5 zetels en de ChristenUnie 4. Ondanks een onmiskenbaar conservatief wereldbeeld als het om normen en waarden gaat, slaat de vernieuwingsdrift en het innovatief vermogen van de gemeente Molenwaard enorm aan.  Burgemeester Dirk van der Borg van Molenwaard is dan ook trots op zijn gemeente. Angst voor het verlies van identiteit door het fuseren van gemeenten is hem vreemd. ‘Burgers voelen zich verwant met het dorp waar ze wonen, niet met de gemeente waartoe dat dorp behoort.’  Van der Borg wijst op het belang van de ‘kern-contactfunctionarissen’. Ambtenaren die de dorpen ingaan. ‘Zij zijn de schakels naar de inwoners, zoeken ze op. De kern-contactfunctionarissen zijn aanwezig bij overleggen van inwoners en ondersteunen initiatieven.’ Geen formele dorpsraden dus waarbij doeners zich moeten wringen in het keurslijf van protocollen en bestuurlijke overleggen, maar kijken naar wat er speelt en initiatieven slim aan elkaar koppelen. Burgemeester en ambtenaar vinden elkaar in de conclusie dat door de fusie in de gemeente Molenwaard de afstand tussen burger en bestuur is verkleind.

Zie voor meer informatie de website van gemeente Molenwaard www.gemeentemolenwaard.nl

Politiek Café

De gemeente Molenwaard als inspiratiebron voor één Altena is het onderwerp van het eerste Politiek Café. Dit wordt gehouden op maandagavond 23 september. Welkom om 19:30 uur in schenkerij De Teerkamer, Vissersdijk 35 in Woudrichem. De toegang is gratis. Het Politiek Café wordt georganiseerd door Progressief Altena.

Politieke Café’s van Progressief Altena

De gemeente Molenwaard als inspiratiebron voor één Altena is het onderwerp van het eerste Politiek Café dat Progressief Altena organiseert, maar er volgen er meer. Op de rol staan café’s over woningbouw (14 oktober) en over zorg (11 november )