Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Gemeentehuis Aalburg

Gepubliceerd: 22 oktober 2017

De vergadering over de voorgenomen verkoop van het Aalburgse gemeentehuis heeft nogal wat commotie veroorzaakt. Ook in de pers was er nogal wat onbegrip en kritiek te bespeuren. Daarbij ging het niet alleen over de inhoud, maar vooral ook over de vorm. Voor de duidelijkheid staat hieronder het betoog zoals dat door Progressief Altena is gehouden tijdens die vergadering.

Iedereen die er in geïnteresseerd is kan vervolgens zelf een oordeel vormen over zowel de vorm als de inhoud.

 

Op 26 sept. ontving de raad een brief waarin de voorgenomen verkoop van het gemeentehuis werd aangekondigd. Deze brief was onder embargo want enkele uren later zou er een persbericht de deur uit gaan.
Vz. Het college had wat ons betreft de raad die paar uur ook nog wel kunnen laten wachten. Het was een zielige poging om de raad het gevoel te geven tijdig door het college geïnformeerd te worden. Het gevoel van minachting door het college werd er bij ons alleen maar sterker van.
In de brief wordt gesproken over een visie zoals die door de raad is vastgesteld. De enige visie met betrekking tot het gemeentehuis die wij kennen is de verkoop van het Aalburgloket en het aanpassen en handhaven van het gemeentehuis. Over verkoop is tot nu toe nooit met de raad gesproken.
Dit blijkt o.a. uit de motie van het CDA die nog maar een paar maanden geleden unaniem werd aangenomen. In die motie werd het college verzocht om aan te geven welke gebouwen we eventueel en op termijn af zouden kunnen stoten. Er kwam geen reactie op, terwijl u toen al ruim een half jaar op de hoogte was van de belangstelling van de kerk.
De mededeling in september dat het gemeentehuis in principe is verkocht en dat de raad daar informeel nog wat vragen over kan stellen staat dus in schril contrast met de uitvoering van die motie.
De mededeling staat ook in schril contrast met het coalitieakkoord. Daarin staat onder meer de tekst: Deze tijd vraagt om een open bestuursstijl
Dat klopt, deze tijd vraagt erom, maar in plaats van open gedraagt u zich als een oester en stelt u de raad en de samenleving voor voldongen feiten. Moties en het akkoord van uw eigen coalitie lapt u dus aan uw laars, waarschijnlijk in de wetenschap dat er toch geen reactie komt.
In 2015 is over de verkoop van het Aalburgloket uitvoerig gecommuniceerd met de raad. Het Aalburg loket is vervolgens openbaar te koop aangeboden, onder meer via de website van de gemeente. Dit bood particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven gelijke kansen.
Voor het gemeentehuis gelden blijkbaar andere normen. Eén van uw overwegingen is de kennelijke weerzin tegen het scenario dat het gemeentehuis wordt opgekocht met zuiver commerciële bedoelingen. Liever verkoopt u het aan een maatschappelijke partner die een waardige invulling aan het pand geeft. M.a.w. : Commerciële bedoelingen zijn niet waardig en de kerk wel. Vanwaar die plotselinge weerzin tegen commerciële partijen? Hoeveel zaken heeft u in dit gemeentehuis gedaan met die commerciële partijen?
Met dit soort voorkeuren begeeft u zich op glad ijs. Het gemeentehuis mag worden gezien als een bezit van alle inwoners. U hebt niet het recht om uw eigen waarde oordelen te laten prevaleren bij dit soort besluiten.
Vz. Wij sluiten niet uit dat het gemeentehuis eventueel en op termijn wordt verkocht. We spreken daarbij, in tegenstelling tot het college, ook geen voorkeuren uit voor mogelijke kopers. Maar wij vinden dat u, los van uw formele bevoegdheden, niet het morele recht heeft om het op deze manier te doen. De verkoop van het gemeentehuis dient te gebeuren met respect voor de samenleving, voor deze raad en voor mogelijke andere aspirant kopers. Dat respect missen wij. We missen ook het respect voor onze fusiepartners. U wilt de opbrengst investeren in de gemeente Aalburg. Ondanks uw zalvende opmerking dat dit ook in het belang is van de nieuwe gemeente, concluderen wij dat u een jaar vóór de samenvoeging nog niet in staat bent om te handelen in het belang van Altena. Potverteren in Aalburg of de andere gemeenten is kortzichtig en zal als een boemerang terugkeren op de hoofden van de inwoners van Altena.
Behalve respect missen we in dit verhaal dus ook visie.

Deel dit artikel op: