Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Geslaagde avond over mobiliteit

Donderdagavond 7 november vond in het voormalige nutsgebouw aan de Hoogstraat in Werkendam een debatavond over Mobiliteit plaats. Twee uitgenodigde deskundigen en ruim twintig mensen kwamen af op deze door Progressief Altena georganiseerde avond. Bestuurslid Maarten de Winter heette wethouder Tanis en alle belangstellenden hartelijk welkom. Later op de avond was ook wethouder Jorritsma aanwezig. Al snel gaf Maarten de zaal het woord om onderwerpen aan te dragen voor de discussie.

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena

De zaal noemt openbaarvervoer, aanbieden alternatief vervoer bij invalswegen, nachtbussen, A27 , sluipverkeer, scheiding verkeersstromen en veilig fietsen als aandachtspunten. PvdA Statenfractie voorzitter Noord-Brabant Stijn Smeulders vertelt hoe de verantwoordelijkheden voor deze zaken zijn verdeeld. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor lokale wegen en doelgroepenvervoer, maar heeft wel invloed. Vooral op de busvervoer concessie in West-Brabant omdat deze de komende tijd op de Provinciale agenda staat. en de aanbesteding meer flexibeler is geworden. Hij verzocht de lokale politiek om alert te zijn bij de aanbesteding.

Debatavond mobiliteit collage van aanwezigen

Dan krijgt verkeersdeskundige en lector aan de Breda University of Aplied Science Ruud Hornman het woord. Hij noemt het oplossen van mobiliteitsknelpunten “een legpuzzel met ontbrekende stukjes’. Met een slimme mobiliteitsapp zouden reizigers beter geholpen zijn, dan met weer een nieuwe openbaar vervoer concessie aan een vervoerder, die vervolgens zes jaar stil gaat zitten. Ruud breekt de discussie daarmee wel open.

Zo ontstaat een levendige discussie met de zaal. Zaken als keuzes maken, omdenken, 100 kilometer per uur op alle snelwegen, bedrijfsvervoer, carpoolen, sturen met geld, gratis openbaarvervoer, alternatief vervoer bij invalswegen, belbus, bushaltes met meer functies en gedrag beïnvloeden passeren de revue. Met verkeersveiligheid als het grootste probleem. Het aantal ongelukken en verkeersdoden stijgt weer; oorzaken als verkeers drukte, verkeerd gebruik van mobiele telefoons en drugs worden genoemd.

Er komen ook oplossingen. Los de schijnbare veiligheid van de Duijlweg op. Richt de verkeershubs bij de snelwegen veel beter in en biedt daar diensten en alternatief vervoer aan. Scheidt verkeersstromen en benut de mogelijkheden van slimmer beprijzen van openbaar vervoer. .

Maarten vroeg wethouder Tanis wat hij meeneemt van deze avond. De wethouder vertelde dat de concessie West-Brabant in december in de raad wordt behandeld. Verder was hij gecharmeerd van het idee om bij de invalswegen alternatief vervoer aan te bieden. Verkeersveiligheid heeft zijn aandacht al, maar dat onderstreept hij.

Tenslotte bedankte Maarten de sprekers en alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Voor de gebruikelijke nazit om zaken verder uit te diepen nodigde hij iedereen uit voor het politiekcafé van Progressief Altena op 20 januari in Genderen.