Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Burgerparticipatie: PA wil grotere rol voor gebiedsregisseurs

Afbeelding van pionnen bij berichten over burger en overheid

Even met de benen op tafel en in de reflectiestand. Dat doet Progressief Altena tegenwoordig vaker. Na debatavonden over ‘mobiliteit’ en ‘landbouw en landschap’ koos de reflectiegroep op 1 juli de vorm van een verdiepend gesprek. Het resultaat: Progressief Altena wil meer participatie met een grotere rol voor gebiedsregisseurs.

Op 1 juli organiseerde Progressief Altena, op verzoek van de fractie, een gespreksavond over burgerparticipatie. “We willen graag meer participatie, maar in de praktijk blijkt dat ingewikkeld.” zegt Anne-Wil Maris, Raadslid namens Progressief Altena. “Help ons eens met ideeën.”

Geschreven door

Participatie blijft namelijk voor velen spannend aanvoelen. Het kan fout gaan, maar dat is geen reden om het niet te doen. Dat zegt het rapport ‘leren door doen’ van het Planbureau voor de leefomgeving en de NSOB. Participeren betekent kleine stapjes zetten, maar door een afrekencultuur en angst wordt participatie steeds weer uitgesteld. Politiek blijft in dit geval van elitaire groepjes met een laag democratisch gehalte. De weg vooruit begint echter met de verwachting dat een kleine stap ook een stap is. Daar is iedereen het mee eens. 

Foto zaal debatavond burgerparticipatie
Foto debatavond burgerparticipatie

Politiek komt van het Griekse politeia en betekent iets als het leven als burger in je samenleving. Dát leven zou meer centraal mogen staan, vindt ook David van Reybrouck (auteur). Overheidsbeleid is te vaak uit het zicht: een niet te doorgronden black box en ogenschijnlijk irrationeel. Hoe kan dit overbrugd worden en kan de politiek rekening houden met het alledaagse? Een probleemoplossende houding van alle betrokkenen -burgers, ambtenaren en politici- is daarbij nodig om de boel overeind te houden. Dat begint bij de mogelijkheid om in de raad verhaal te doen.  

Goed. Maar participatie is ook het laten zien van je gezicht in de samenleving. Betrokkenheid tonen. Er gebeuren veel goede dingen rondom bijvoorbeeld cultuur, maar je ziet daarbij zelden raadsleden of een wethouder. Hiervoor alle begrip voor drukke agenda’s, maar onze oproep is: trek erop uit. We kunnen met zichtbaarheid namelijk beter luisteren naar de diepere betekenis en de stem van een minderheid een plaats geven in het gesprek. Niet alleen Progressief Altena moet daar achter staan: ook dit is een rol voor alle betrokkenen. Samen stapjes zetten, evalueren en leren. Dáár kunnen we in investeren en ruimte voor maken. 

Je hebt daarnaast niet alleen de politici, maar ook de gemeentelijke organisatie nodig om te participeren. Neem als concreet voorbeeld de Participatiewet. Deze wet is bedoeld om meer mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt, maar hoe staat het met de diversiteit van ambtenaren? De gemeente voldoet daarin niet aan de eigen doelstellingen. Dat gaat weliswaar over betaald werk -en niet over burgers- maar de onderliggende boodschap is dezelfde. 

Voorbeeld van participatie

Er zit een discrepantie tussen de overheidshiërarchie en maatschappelijke netwerken. Dat roept weerstand op. Een voorbeeld daarvan zijn de Franse gele hesjes. De Franse President Emanuel Macron heeft dit nu doorbroken door de aanbevelingen van Van Reybrouck op te pakken. Via een aselecte steekproef onder inwoners is een commissie ingesteld met de vraag 150 voorstellen te doen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dat proces is professioneel begeleid. 147 van die aanbevelingen zijn nu overgenomen door de Franse regering. Zo kan het dus ook.

We rapen de suggesties bij elkaar. We willen stapjes zetten naar een nieuw evenwicht tussen het politieke primaat van de Raad en burgerparticipatie. Welk inhoudelijk vraagstuk kunnen we meer participatief oppakken? Daar gaat de fractie zich over buigen. Hoe kunnen we hier samen aan werken? Een goed voorbeeld is volgens ons de gebiedsregisseur. Dat kunnen we verder stimuleren, zodat de kans op succes groter wordt. Ook in de toekomt blijft de fractie gebruik maken van de denkkracht van de aanwezige deelnemers.