Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Goede taalbeheersing is de sleutel om actief mee te doen in de maatschappij.

Vandaag was ik als voorzitter van Progressief Altena bijzonder blij met de mogelijkheid om bij te praten met de professionals van ‘onze bibliotheek’ in de gemeente Altena.

Geschreven door

Voor Progressief Altena is goede taalbeheersing van groot belang. Een goede bibliotheek draagt significant bij aan het verminderen van laaggeletterdheid en bevordert (plezier in) lezen. Daarnaast zijn ruimere openingstijden van onze bibliotheken in de kernen belangrijk.

Goed kunnen lezen en schrijven is essentieel om volledig mee te doen in onze maatschappij. Het is goed en belangrijk om te realiseren dat ‘onze bibliotheek’ hieraan een essentiële bijdrage levert.