Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Griekse tactiek in Altena

De stuurgroep “Samenwerking Land van Heusden en Altena” heeft bij de Provincie aangegeven niet te kunnen voldoen aan de opdracht om vóór 1 oktober met een standpunt over de fusie en een bijbehorend stappenplan te komen.

[elementor-template id=”4835″]

Als redenen worden “enkel praktische overwegingen” zoals de vakantieperiode genoemd. Onmacht dus, maar is dat wel zo? Natuurlijk niet, want praktisch gezien kunnen de drie raden voor 1 oktober nog makkelijk hun standpunt bepalen en een (globaal) stappenplan vaststellen. Het besluit van de Provincie komt immers niet uit de lucht vallen. De werkelijke reden is dat er (met name in Aalburg) nog steeds veel weerstand bestaat tegen een fusie. Die weerstand leidt er toe dat alle mogelijke middelen worden aangegrepen om het proces te frustreren.

En met deze eerste poging tot uitstel zijn we er nog niet. In september zullen een heleboel vragen worden gesteld die weer tot nader onderzoek moeten leiden en dus tot verdere aanpassing van het tijdspad. Fusie op 1 januari 2019 zal dan steeds moeilijker, en uiteindelijk onhaalbaar worden.
Althans, als gedeputeerde mevrouw Spierings zich laat verleiden om in deze Griekse tactiek mee te gaan, wat mij ondenkbaar lijkt. We hebben de afgelopen jaren al diverse keren een duidelijk signaal van de Provincie ontvangen om nu eindelijk eens werk te maken van die samenvoeging en steeds weer wisten de tegenstanders er onder uit te komen zonder dat de Provincie doorpakte.

Die tijd lijkt nu voorbij. Er is nog steeds ruimte om de regie in eigen hand te houden, maar het antwoord aan  mevrouw Spierings geeft mij weinig hoop. De stuurgroep legt de bal nu bij de gemeenteraden, en formeel klopt dat natuurlijk. Maar de coalitie in Aalburg heeft een heel andere agenda dan mevrouw Spierings en de simpele vraag is dus of die coalitie bereid is om haar eigen agenda los te laten. Zo niet, dan zullen de huidige schermutselingen binnenkort uitdraaien op een harde confrontatie. En dan ligt de bal niet langer bij de gemeenteraden in Altena maar op het provinciehuis in Den Bosch.

SGP, Ideaalburg, BAB, Aalburgse Alliantie en VVD hebben op een democratische manier hun standpunt verdedigd, maar democratie reikt nu verder dan het tellen van de koppen in de Aalburgse gemeenteraad. Het is tijd om knopen te tellen in plaats van koppen.
Van heroïsche achterhoedegevechten en Griekse tactieken wordt Altena niet beter.

Kees de Waal.

Deel dit artikel op: