Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Grote rol PA in raad 6/10

Door de discussie over één Altena hebben de andere zaken uit de Werkendamse raadsvergadering van 6 oktober de kranten en de social media niet of nauwelijks gehaald. Bij drie andere zaken op de agenda speelde Progressief Altena echter een grote rol, namelijk:

Op het nagenoeg afgehamerde bestemmingsplan buitengebied werd ons amendement aangenomen waarmee de standaard toegestane bouwhoogte van woonboten weer teruggebracht werd van 5 meter naar 3,5 meter goothoogte. Een ‘flat’ zoals aan de Peerenboom moeten we immers niet standaard willen.

Bij het agendapunt ‘duurzame openbare verlichting’  kwamen de coalitiepartijen met het voorstel te gaan voor een optimalere variant dan B&W voorstelde. Wat betreft de energiebesparing en vermindering van CO2  natuurlijk helemaal in het straatje van Progressief Altena. De geschetste hogere kosten voor dit voorstel werden echter veel en veel te laag voorgesteld. Onze Anne kaartte dat daags voor indiening van het voorstel  meerdere keren aan, maar vond geen gehoor. Staande de vergadering ging er echter bij iemand een lichtje branden. Schorsing volgde, de misser werd erkend, het stuk werd van de agenda gehaald. Wat een blunder!!!

Het idee van Progressief Altena om een calamiteitenfonds wateroverlast in te stellen werd op social media zo ongeveer met gejuich ontvangen. Onze Chris daarover: “Zeker nu er signalen zijn dat verzekeringen overwegen premies verhogen en/of bij een herhaling niet meer uit te keren, is het van belang dat de gemeente laat zien dat zij haar burgers niet in de kou laat staan. Totdat men kan garanderen dat wateroverlast in de toekomst daadwerkelijk slechts één keer per 100 jaar voorkomt, zal dit fonds er moeten zijn voor de inwoners die buiten hun schuld in de problemen zitten.” Anders was helaas de ontvangst in de raad van Werkendam. Onze motie om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een dergelijk fonds werd door alle anderen weggestemd.