Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Herstel Jannezandse brug van start

Door de gemeente Werkendam werd al een budget gevoteerd voor het herstel van de Jannezandse brug in Hank, maar vervolgens bleef het jaren stil. Toenmalig wethouder De Jong dacht het herstel van de brug te kunnen combineren met het “rondje Hank”, maar bewoners van de aangrenzende percelen wilden hier geen medewerking aan verlenen. Vervolgens trok ook de eigenaar van de gronden (het Waterschap) zich terug… Gevolg: het herstel ging weer de koelkast in. 

Geschreven door

Vlak voor de fusie van de gemeenten leek het dan toch te gaan gebeuren: de opvolger van De Jong, wethouder Van Oosten, had een nieuwe oplossing. Want: in de Noordwaard lag nóg een brugdeel. Door dát deel te gebruiken, kon het project ook nog eens goedkoper worden uitgevoerd..!

Spandoeken Jannezand
Spandoeken aan de brug

Die oplossing zou natuurlijk minachtend zijn geweest voor zowel de kwaliteit van het erfgoed als de historische betekenis van deze èchte poort naar de Biesbosch! Er werden spandoeken opgehangen (waaronder een van mij) en de Archiefkring kwam in het geweer.

Het gehele weekend stond de telefoon roodgloeiend, want maandag om 07:00 uur zouden de werkzaamheden beginnen. Gelukkig hebben alle inspanningen ertoe geleid dat die betreffende maandagochtend het verlossende bericht kwam: ‘de werkzaamheden werden voor onbepaalde tijd stilgelegd’!

Frisse blik en interesse

En toen bleef het weer heel lang stil… tenminste: voor de ogen van onze inwoners. Achter de schermen werd hard gewerkt aan een plan dat wèl recht zou doen aan deze bijzondere plek. 

Banners van partijen op Jannezandse brug
Lokale aannemer De Vries voert het werk uit.

Dit begon direct na de verkiezingen: samen met kersverse wethouder voor cultuur (Paula Jorritsma, ook wel PAula) ben ik toen gaan praten met de ArchiefKring. Uiteraard hoorde hier een rondgang langs de Hankse kroonjuwelen bij! Samen met de ArchiefKring, de StOA, werd een plan gemaakt en daarna is in De Vries uit Werkendam een lokale(!) aannemer gevonden om het herstel van de Jannezandse brug uit te voeren.

Een enkeling was het hiermee helaas niet eens en er werd op diverse manieren geprobeerd om zand in de motor te strooien; zo werden op sociale media en in de pers verdachtmakingen geuit.
Dat alles heeft geen effect gehad op de uitkomst, want we konden afgelopen vrijdag eindelijk echt starten met het herstel! 🎉

Waarschijnlijk zou de eerste handeling drukbezocht en feestelijk zijn geweest, ware het niet dat ook hier COVID-19 verplichtte tot aanpassingen. Techniek bood de oplossing: via een livestream kon iedereen meekijken, wat door velen werd gewaardeerd!

Planning

Paula Jorritsma, Peter Boogaarts en Louis de Bot kijken naar de Jannezandse brug
Met PAula en de ArchiefKring Hank langs de kroonjuwelen

Volgens de huidige planning is het herstel van de brug deze zomer gereed. Hopelijk zijn er dan ook stappen gezet om deze bijzondere plek te verbinden met het dorp. Hiertoe heeft Progressief Altena -samen met AltenaLokaal- een motie ingediend, met als oproep om een fietspad langs de Nathalsweg aan te leggen. Dit fietspad moet Hank fiets-veilig verbinden met de Vissershang èn de Jannezandsebrug: een knooppunt in het recreatieve netwerk door de Biesbosch! 

Een punt dat decennialang in ons verkiezingsprogramma heeft gestaan, zal hiermee worden ingelost. Uiteindelijk is het project helemáál klaar wanneer ook de omgeving volledig ingericht is, zodat diezelfde omgeving het verhaal kan vertellen van ‘De Hang’, de brug en de Biesbosch. Tegelijkertijd kan men genieten van de natuur en cultuurhistorie die hier voelbaar is!

Geweldig dat deze parel in de kroon van Altena straks helemaal opgepoetst is! 

Christian Alderliesten
Raadslid Progressief Altena

Gerelateerd nieuws