Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Het kan anders
Een nieuwe dimensie aan solidariteit 🇺🇦

Het feit dat wij in Nederland vrije en eerlijke verkiezingen kunnen houden staat in schril contrast tot de schijnvertoningen in landen als Rusland. Daar worden politieke tegenstanders en kritische burgers vermoord of in de gevangenis gegooid zodat alleen nog knikkende marionetten overblijven. Zonder tegenmacht kan een dictator dan zijn gang gaan en zelfs met onzinnige argumenten een oorlog beginnen.

Geschreven door

De gevolgen voor de inwoners van Oekraïne zijn dramatisch en inmiddels proberen velen te vluchten voor het oorlogsgeweld. Veel vluchtelingen worden nu in buurlanden van Oekraïne opgevangen, maar er zal zeker een beroep worden gedaan op alle Europese landen en dus ook Nederland. Ook in Altena zullen we dan ongetwijfeld bereid zijn om vluchtelingen op te vangen. Solidariteit mag geen loze kreet zijn.

De verhoudingen

Campagnebeeld met Mariska Bor, Sjaak Kant, Christian Alderliesten, Marloes Hofstede, Anne-Wil Maris en Rieka Verbeek-Vos met op de voorgrond de tekst 'Het kan anders'

Uit je land moeten vluchten voor oorlogsgeweld is natuurlijk van een andere orde dan onze lokale problemen zoals een tekort aan woningen, inkomensproblematiek of lang wachten op zorg. Toch is ook hier solidariteit het beginsel van waaruit we die problemen aan moeten pakken; solidair met mensen die een betaalbare woning zoeken of hun (energie)rekening niet kunnen betalen of hun kind veel te lang op de wachtlijst voor jeugdzorg zien staan.

Soms lijkt het of in Nederland solidariteit naar de achtergrond is geraakt en vervangen door het recht van de sterkste. In plaats van saamhorigheid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen wordt steeds vaker geschermd met termen als “eigen kracht” en “zelfredzaamheid”. 

Samenredzaamheid en de gemeentelijke verantwoordelijkheid

Mooie begrippen, maar soms werken ze in de praktijk niet langer en daarom hecht Progressief Altena meer waarde aan het begrip “Samenredzaamheid”. Dat betekent ‘oog hebben voor elkaar en tijdig passende oplossingen bieden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en samenleving’.

Gelukkig zien velen in de samenleving die verantwoordelijkheid. Mantelzorgers en vrijwilligers dragen op veel gebieden vaak méér dan hun steentje bij, of het nu om onze eigen inwoners gaat of om vluchtelingen. Dat is onmisbaar voor de samenhang en het welzijn in onze dorpen want de overheid kan niet alle problemen voor iedereen oplossen. 

De overheid heeft wél de verantwoordelijkheid om te luisteren naar inwoners om te achterhalen welke problemen er spelen. Vervolgens moeten op basis van solidariteit oplossingen worden geboden. We hebben in democratisch Nederland de vrijheid om met onze stem te bepalen aan wie wij die verantwoordelijkheid toevertrouwen. Laten we die vrijheid koesteren en allemaal gaan stemmen op een partij die solidariteit hoog in het vaandel heeft staan.

Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena

Gerelateerd nieuws