Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

HOED op locatie De Kelder door rechter afgeschoten

Wat Progressief Altena consequent heeft volgehouden, wordt nu bevestigd door de voorzieningenrechter: Er is onvoldoende gemotiveerd waarom op de kwetsbare plaats aan het kleinschalig en historisch waardevolle dijklint als dat van De kelder in Hank, een dergelijk groot gebouw als De HOED zou moeten herrijzen. Tevens is niet aannemelijk gemaakt dat het bouwplan bij een kleiner aantal appartementen niet rendabel zou zijn.

Geschreven door

Bewoners aan de dijk in Hank legden eea voor aan de rechter. Op 18 mei deed de voorzieningenrechter van de Raad van State de volgende uitspraak over de bouw van het appartementencomplex: “het is allerminst zeker dat het bestemmingsplan in de bodemprocedure stand zal houden”. De ontwikkelingen worden daarom tot na deze procedure opgeschort.

Progressief Altena is blij met deze eerste stap in de duurzame bescherming van het dijklint en ziet de uitspraak van de Raad van State met vertrouwen tegemoet. Christian Alderliesten: “Het is jammer dat het moet komen tot een stap naar de rechter en dat de andere vier partijen in de raad van Werkendam zich indertijd –schoorvoetend- achter het onzalige plan hebben geschaard. 

Voor de omwonenden en overige bezwaarmakers is het een spannende tijd, want het gaat je natuurlijk emotioneel niet in je koude kleren zitten, nog los van de financiële consequenties. Keer op keer werd bot gevangen bij de gemeente, terwijl zij toch zelf juist in zowel de structuurvisie als de welstandsnota het belang van de Buitendijk onderschrijven. Maar uiteindelijk meent dat dit toch maar moet kunnen!”

Alleen Progressief Altena was kritisch op zowel de locatie als de voorgestelde grootschalige bouw en heeft tot de laatste raadsbehandeling gehamerd op de kernkwaliteiten van het gebied waarin de HOED onterecht alle aandacht op zou eisen.  Alderliesten indertijd: “Alle fracties hebben de mond vol over ons schitterende landschap, waar dijklinten de kernen verbinden en het verhaal vertellen van de geschiedenis van het Rivierengebied.

Maar komt puntje bij paaltje, dan buigt men bij de eerste de beste ontwikkeling als wuivend riet mee met de ontwikkelaar”. Progressief Altena is de enige partij gebleken die zich daadwerkelijk bekommert om de kwaliteit van de kernen en het buitengebied en hoopt dat het College zich –al is het na een uitspraak van de rechter- herbezint over de ontwikkeling aan de Buitendijk 35 te Hank.