Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Huisvesting arbeidsmigranten

Gepubliceerd: 4 februari 2018

De aantrekkende economie heeft ook in onze streek geleid tot een aantrekkende vraag naar werknemers. Dit is natuurlijk een positief gegeven, maar het wordt hierdoor voor ondernemers ook steeds lastiger om geschikt en bereidwillig personeel te vinden in de directe omgeving.

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena

In Altena, maar ook in de ons omringende regio’s, is tevens een grote behoefte aan seizoenarbeiders. Juist bij het invullen van deze vacatures wordt in toenemende mate gekeken naar arbeidsmigranten.
Commerciële instanties zien hierbij de lucratieve kansen en kopen woningen op om deze geschikt te maken voor kamerbewoning. In de praktijk betekent dit dat er zo’n 6 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden, daar waar de woning voor de verbouwing voor een gezin geschikt was.

Aan de woning zelf zal na de verbouwing niet veel te zien zijn, maar de situatie voor de omgeving kan hierdoor natuurlijk behoorlijk ingrijpend veranderen. De buurt is hier -zeker op voorhand- niet altijd positief over.
In tijden waarin we verwachten dat burgers steeds vaker in het voortraject betrokken worden bij ontwikkelingen, vragen wij ons ook af hoe dat hierbij georganiseerd is. Los van de ruimtelijke gevolgen (parkeerdruk) moet natuurlijk ook gedacht worden aan de mogelijke gevolgen voor de starters op de woningmarkt.

Over de huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande eengezinswoningen heeft Christian Alderliesten – namens Progressief Altena – schriftelijke vragen gesteld aan het Werkendamse College van B&W.

Deel dit artikel op: