Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Huisvesting gemeente

Vóór de vorming van gemeente Altena heeft Progressief Altena tegen plannen voor een “nieuw”, centraal gemeentehuis gestemd. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de gemeente in zoveel mogelijk kernen zichtbaar en aanwezig is, in plaats van zich terug te trekken op een paar centrale plaatsen. Wij deden dit als enige partij, waardoor het bankkantoor in Almkerk is aangekocht om te dienen als nieuw gemeentehuis.

Geschreven door

Uiteindelijk zijn de faciliteiten nu zoals ze zijn geworden en willen wij ons met name richten op dienstverlening. De nadruk ligt hier wat ons betreft bij goede dienstverlening: in het gemeentehuis en in satellietposten. Dit zijn kleine kantoren in diverse dorpskernen waar mensen laagdrempelig met vragen terecht kunnen. Dat het nieuwe gemeentehuis in gebruik is genomen betekent niet dat het onderwerp huisvesting volledig is opgelost.

Want al bij de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis was duidelijk dat er te weinig ruimte in Almkerk is om alle medewerkers een werkplek te bieden. Dit vraagt om nieuwe beslissingen: gaat de gemeente het gebouw in Almkerk uitbreiden of gaan we op zoek naar alternatieven? Een alternatief zou kunnen zijn om te zoeken naar andere, geschikte locaties om in te richten als satellietpost. Ook kunnen de werkplekken misschien beter ondersteund worden met betere voorzieningen.

Met deze motie wordt het college gevraagd om de geraamde kosten en de noodzaak van de uitbreiding verder te onderzoeken en/of onderbouwen. Daarnaast wordt gevraagd om alternatieven in de afwegingen op te nemen.

Onze motie

Voor
Unaniem!

Gerelateerd nieuws