Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Identiteit door historie: “Muralt muurtjes”

In de tijd dat we als toekomstige fusiegemeente ons meer dan ooit zorgen maken over onze identiteit, is het stuitend te merken hoe lichtzinnig wij omspringen met ons cultuurhistorisch erfgoed. Immers, naast onze gebruiken, zijn dit onze ware identiteisdragers. Wat kenmerkt onze Biesboschgemeente, met haar eeuwige strijd tegen het water, beter dan de ‘Muralt muurtjes’ (hoogwatermuurtjes) die bovenop de dijkstructuur tussen Hank en Werkendam ons zo krachtig herinneren aan het verleden?
Onlangs werd rücksigtlos de zaag gezet in een stuk muur. Nog voordat onherstelbare schade kon worden aangebracht werd de gemeente en de verantwoordelijk wethouder hiervan door Christian Alderliesten op de hoogte gebracht. Zeer verrassend was de reactie die zij afgaven: “de muurtjes hebben geen functie meer en het mag zonder vergunning gesloopt worden”.
Kort onderzoek leerde echter dat deze muurtjes weldegelijk beschermd worden en dat er bij veranderingen altijd een vergunning afgegeven dient te worden. Toen dit ook bij de gemeente doordrong was het al te laat… De sloop was voltooid, notabene naast het monument voor de slachtoffers van de watersnoodramp.
Wethouder en ambtenaren verontschuldigen zich met het schaamrood op de kaken, maar wat de Hankenaren rest, is lijdzaam toezien of/hoe de illegale situatie gelegaliseerd kan worden. Met de ontwikkeling van de HOED (gepland achter de Muraltmuur) nog in het verschiet belooft dit niet veel goeds. Wordt daar wederom de bijl gezet aan de wortel van onze identiteit, of zal de gemeente daar (pro)actief ons erfgoed bewaken?
Progressief Altena zal, met de hulp van vele oplettende en bezorgde inwoners van Hank, dit proces kritisch volgen en onophoudelijk aandacht vragen voor het behoud van ons waardevolle cultuurhistorische erfgoed!

de situatie nabij het monument voor de slachtoffers van de watersnoodramp

de beoogde bouwlocatie van de HOED