Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Iedereen doet mee:
‘Aan de slag!’ met Progressief Altena
Gepubliceerd:

Sinds een jaar hebben we in Altena ‘Aan de slag’, een online platform waar inwoners en gemeente ideeën uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan. Tot nu toe zijn 21 projecten ingediend, waarvan 2 door inwoners. Een korte rondgang leert dat het platform nog steeds erg onbekend is. Ook vraagt Progressief Altena zich af of het platform wel toegankelijk genoeg is. Daarom dienden wij een motie in om de bekendheid van het platform te vergroten en te onderzoeken hoe het college het platform toegankelijker kan maken. 

Geschreven door

Aan de slag (participatieplatform gem Altena)
Schermafbeelding platform ‘Aan de Slag’

Aan de Slag is een onafhankelijk, online platform voor inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente Altena om ideeën uit te wisselen en met elkaar over een bepaald thema in gesprek te gaan. Met als doel een mooier, veiliger, schoner, leuker en gezonder Altena.’ Tot zover de tekst op de website van de gemeente Altena.

Het platform is dus bedoeld om ideeën te plaatsen, enquêtes te houden of een poll in te vullen. Inwoners kunnen zich aanmelden voor een zogenoemd panel, waarmee ze door de gemeente gevraagd kunnen worden mee te doen aan onderzoeken of enquêtes. Dat kan overigens niet alleen op initiatief van de gemeente Altena. Ook inwoners zelf kunnen hun ideeën aanmelden en in gesprek gaan met andere inwoners daarover. Maar hoe vaak gebeurt dit? Naar aanleiding van onze vraag bij de begroting 2022 over hoeveel initiatieven er afgelopen jaar zijn ingediend was het antwoord dat van de 21 ingediende projecten er 2 van inwoners zelf zijn. Wij vinden dat toch erg weinig.

Geen lege woorden

Een online platform stond al in ons Verkiezingsprogramma van 2018 en is een van onze punten die we in het coalitieakkoord hebben ingebracht. Voor Progressief Altena is het meedoen van alle inwoners heel belangrijk. Dit platform zien wij als een goede start. Maar dan moeten inwoners wel weten dat een dergelijk platform bestaat. En weten wat ze er mee kunnen doen. Daarnaast moet een open platform als ‘Aan de slag’ ook toegankelijk zijn. In de motie vragen we het college de bekendheid van het platform te vergroten. Dat kan door de mooie resultaten te laten zien om te inspireren. Dat kan door meer doelgroepen aan te spreken door er een app aan te koppelen of juist de mogelijkheid om schriftelijk ook een bijdrage te kunnen leveren. Dat kan door overal aan te geven dat wij als gemeente Altena echt graag willen dat iedereen meedoet. En, zodat het geen lege woorden zijn: er zijn ook nog kernbudgetten, die initiateven van inwoners helpen bij het verwezenlijken van hun ideeën. 

De motie is unaniem aangenomen en uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 verwachten wij de eerste resultaten.

#Samenkomjeverder

Anne-Wil Maris
Raadslid Progressief Altena

In de Raad

Motie
9 november 2021
Lees verder
9 november 2021

Nieuws

15 mei 2021
Lees verder
15 mei 2021
1 oktober 2015
Lees verder
1 oktober 2015

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook